Nieuwsberichten - Pagina 2 van 61 - Administratiekantoor Kamp BV
Huur woning aftrekbaar als ZZP-er

Huurlasten woning (bijna) volledig aftrekbaar voor ondernemers? Een aflevering van RTL-Z /RTL-Nieuws (link) zorgt op 17 augustus voor nogal wat ophef. Een bizarre uitspraak van de rechtbank zorgt voor deze ophef (link) en dit zorgt voor flink wat vragen van ZZP-ers in Nederland. Wat houd deze uitspraak precies in? De uitspraak van de rechtbank (Hoge […]

Lees meer
Schrik niet van de blauwe brieven!

Een paar jaar terug heeft ons kantoor voor u aangevraagd, de elektronische kopie aangifte, ook wel EKA. Hierdoor kreeg u elk jaar enkele brieven van de belastingdienst waarin zij u verzochten te controleren of ons kantoor nog toegang mocht hebben in uw elektronisch dossier met betrekking tot uw aanslagen en aangiften. Door de overgang van […]

Lees meer
VAR verdwijnt per 1 mei 2016

  Afgelopen dinsdag 26 januari 2016 heeft de Eerste Kamer met een meerderheid gestemd voor het verdwijnen van de huidige VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie). De VAR wordt vervangen door een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomst dient echter wel goedgekeurd te worden door de Belastingdienst. Ook worden er diverse model overeenkomsten beschikbaar gesteld die al […]

Lees meer
Checklist ontslagregels per 1 juli 2015

Ontslagregels per 1 juli 2015   Ontslagroute Ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV Ontslag op persoonlijk gronden of andere omstandigheden lopen via de kantonrechter Beide gelden alleen indien werknemer niet schriftelijk akkoord gaat met vaststellingsovereenkomst. Bij geen akkoord UWV loopt ontslag nog steeds via kantonrechter   Vergoeding Ontslagvergoeding […]

Lees meer
De nieuwe VAR in 2016

De Tweede Kamer is akkoord met het nieuwe wetsvoorstel omtrent het alternatief voor de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Als de Eerste kamer akkoord gaat na het zomerreces dan zal de huidige VAR per 2016 verdwijnen.

Lees meer
Bonussen onbelast uitkeren via de werkkostenregeling?

Volgens diverse bronnen zouden bedrijven misbruik maken van de werkkostenregeling om bonussen onbelast uit te keren. Staatssecretaris Wiebes is in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 ingegaan op deze kwestie. In de nota zijn meer dan 20 pagina’s gewijd aan de werkkostenregeling.

Lees meer
Kleine webwinkels minder BTW-regels

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe BTW-regels opgesteld voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten vanuit webshops. De diensten behoren tegen het BTW tarief te worden afgerekend die gelden in het land van de afnemer.  De PvdA heeft een voorstel ingediend om kleine webwinkels te ontzien voor de administratieve rompslomp die dit geheel met zich […]

Lees meer
Extra controlevragen bij Belastingtelefoon

Vanaf 1 juni 2015 zal de medewerker van de Belastingtelefoon uit veiligheidsoverweging meer controlevragen stellen om vast te stellen dat het juiste persoon de gegevens ontvangt. Deze regel geldt voor nu slechts nog voor ondernemers en belastingconsulenten echter worden particulieren nog niet uitgesloten van deze nieuwe regel. Door criminaliteit en de handigheid in het achterhalen […]

Lees meer
Ook bij 0%-bijtelling een verplichte rittenregistratie

Indien u rijdt in een auto met 0% bijtelling heeft u soms de verplichting een rittenregistratie bij te houden, dit volgens een uitspraak van de Rechtbank Noord Holland. In de rechtbank is bepaald dat indien u in een jaar overstapt van een voertuig met meer dan 0% bijtelling naar een voertuig met 0% bijtelling toch de […]

Lees meer
Loondoorbetaling bij ziekte afschaffing?

MKB Nederland De werkgeversorganisaties van het MKB vinden dat de maximale doorbetaling van loon bij ziekte teruggebracht moet worden van 2 naar 1 jaar. Ondernemers lopen vast op een opstapeling van risico’s, lasten en regelgeving. Vooral deze loondoorbetalingsplicht valt voor kleine bedrijven zeer zwaar. De werkgeversorganisatie heeft dit in een rapport aan Dhr. Mark Rutte, […]

Lees meer