Nieuwsberichten - Pagina 3 van 61 - Administratiekantoor Kamp BV
Inkomstenbelasting aangifte vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart 2015 kan er met de aangiftesoftware van de Belastingdienst aangifte worden gedaan over het inkomen van 2014. Voorheen was dit al mogelijk vanaf januari, echter door automatisering en besparingen heeft de belastingdienst de mogelijkheid geopend om mensen vanaf 1 maart digitaal aangifte te laten doen. 

Lees meer
Administratiekantoor Kamp B.V. wederom als leerbedrijf

Administratiekantoor als Leerbedrijf Leerlingen en studenten in ons vakgebied vinden het steeds lastiger om een goede leerplek te vinden voor het afronden of opstarten van een accountancy- of administratieve opleiding. Bedrijven vinden het steeds lastiger worden om stagiaires de tijd te geven die zij nodig hebben om hun opleiding af te kunnen ronden en wegwijs te […]

Lees meer
Parkeerplek werkgever soms belasting verschuldigd

Werkgevers zijn in sommige gevallen belasting verschuldigd over de parkeerplekken die worden gehuurd voor personeel. Het gaat hier dan om ruimte voor het parkeren van privé voertuigen van een werknemer. Als het totale huurbedrag hoger is dan 1,2% van de totale loonsom van het bedrijf, zal de werkgever hier belasting over moeten betalen.

Lees meer
Minimumloon per 1 januari 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2015 enigszins verhoogd. Hieronder vindt u de nieuwe vastgestelde bedragen.

Lees meer
Werkkostenregeling – Wiebes geeft meer duidelijkheid

Staatssecretaris Wiebes gaat in een nota in op vragen die in de Tweede Kamer zijn gesteld over de werkkostenregeling. Duidelijk is dat Wiebes niet afwijkt van eerdere standpunten en de wijzigingen die hij met het Belastingplan 2015 wil doorvoeren. Wel komt hij met enkele verduidelijkingen.

Lees meer
Autoplan – Weinig alternatieven volgens Wiebes

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft veel begrip voor de kritiek van de VVD op zijn plan voor een hogere fiscale bijtelling voor leaseauto’s. Maar hij ziet weinig alternatieven om de liberalen tegemoet te komen, omdat hij zich ook te houden heeft aan het energieakkoord. Wiebes (ook VVD) zei dat kort voor een Kamerdebat over […]

Lees meer
Schenkingsvrijstelling nieuwbouw 2015

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

Lees meer
Belastingdienst gaat meekijken met politiecamera’s op snelwegen

De Belastingdienst heeft een convenant gesloten met de politie om mee te mogen kijken met zogenoemde anpr-camera’s. Deze camera’s zijn bedoeld om onder andere criminelen op te sporen, maar de Belastingdienst wil bekijken of mensen bijvoorbeeld privé rijden met een zakelijke auto.

Lees meer
Premiekorting voor werkloze jongeren

Het moet voor bedrijven makkelijker worden een werkloze jongere aan te nemen met een premiekorting. Werkgevers zijn nu verplicht een jongere voor 32 uur per week in dienst te nemen, maar de regeling moet gaan gelden voor banen vanaf 20 uur per week.

Lees meer
Kans op pensioenverhoging vrij klein

De kans dat de grote Nederlandse pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen verhogen (indexeren) is door de verslechterde financiële situatie vrij klein geworden . Maar een korting van de pensioenen ligt ook niet in het verschiet.

Lees meer