Administratiekantoor Kamp BV - Waarom je wel of juist niet een Besloten Vennootschap wil oprichten

De vraag waarom je nu wel of waarom je nu juist niet een Besloten Vennootschap (BV) wil oprichten komt regelmatig voor in ons vakgebied. Het antwoord op deze vraag kan simpel zijn, maar kan een flinke impact hebben op de wijze waarop je de onderneming voert.

Archieven

In tijden van onzekerheid neemt de vraag naar het oprichten van een B.V. toe. De redenen hiertoe betreffen hoofdzakelijk het verleggen van het ondernemersrisico naar een eigen lichaam. Maar is er wel daadwerkelijk een risico? Of zijn er minder kostbare oplossingen om dit risico te verminderen of zelfs volledig risicoloos te maken.

Risicoloos ondernemen bestaat helaas niet. Maar het risico kan wel verkleind worden door diverse maatregelen in de privésfeer en de ondernemingssfeer te nemen.

Verzekeren, verzekeren, verzekeren

Om te gaan bepalen of een ondernemer een dusdanig risico loopt in de onderneming zullen de potentiële risico’s in kaart gebracht moeten worden. In de meeste gevallen gaat het hierbij om aansprakelijkheid van de ondernemer, maar ook garantstellingen in privé voor investeringen in de onderneming kunnen een risico vormen.
Over aansprakelijkheid kan een heel simpele oplossing geboden worden, men verzekerd zich voor dit risico. Dit neemt wat kosten met zich mee maar in geval van aansprakelijkheidsstelling zal de verzekeraar in de bres springen. Natuurlijk dien je dan wel aan de regels van de verzekeraar te voldoen, want anders bestaat de privé aansprakelijkheid nog steeds. In het geval van een grote investering komen er wat andere zaken bij kijken.

Wanneer nu wel of juist waarom nu niet een BV oprichten?

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven zullen we eerst moeten inzien wat het houden van een BV nu precies inhoud. Met een BV (Besloten Vennootschap) wordt een rechtsvorm bedoeld waarmee een bedrijf als een rechtspersoon wordt gezien en zelf verplichtingen aan kan gaan. Hierdoor is de oprichten niet persoonlijk aansprakelijk wanneer er schulden ontstaan in de onderneming. Deze rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid is dan ook een veel gekozen optie als bedrijfsvorm. De ondernemer, mits aan de regels houdend, is immers nauwelijks privé aansprakelijk te stellen voor ontstane schulden in de onderneming.

Daarnaast word een BV vaak opgericht om belastingvoordeel te behalen. Je betaald in een BV “slechts” 15% belasting (2021) over de winst tot een winstbedrag van 245.000 euro, hierboven betaald de onderneming 25% belasting, deze belasting noemen we vennootschapsbelasting. Dit kan dus, zeker als je niet alle inkomsten uit de onderneming voor privé doeleinden wilt gebruiken, een belastingvoordeel tot 34,5% opleveren.

Een BV (of Euro BV) word ook vaak opgericht op het moment dat een ondernemer buiten de Nederlandse grenzen wil opereren, maar wel binnen Europa wil blijven. Een Euro BV kan namelijk in elk Europees land opereren, terwijl een eenmanszaak dit niet zomaar kan.

Dan hebben we dus nu 3 redenen waarom we wel een BV op willen richten, maar wanneer raden we dit af om te doen? Bovenstaande opties lijken namelijk voldoende redenen om juist wel voor een dergelijke structuur te gaan.

Ondernemer en aansprakelijkheid

Een ondernemer die kiest voor risicoverlegging zal moeten bezien hoe groot dit risico is. Aan het houden van een BV hangen namelijk nog enkele andere regels, waaronder onder andere een loonverplichting van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA), deze bedraagt op het moment minimaal 47.000 euro. Dit betekend dat de ondernemer, conform de wet- en regelgeving, tenminste de inkomsten moet hebben om dit salaris te kunnen dekken. Er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals ook beschreven in de link, echter zal de belastingdienst in deze gevallen akkoord moeten geven om onder deze regel uit te mogen komen.
Daarnaast geeft het houden van een BV een aantal andere verplichtingen. Zo ben je verplicht om jaarlijks de jaarcijfers te publiceren via de Kamer van Koophandel. Hierdoor krijgen externen inzicht in je onderneming, bijvoorbeeld wat de reserves zijn, of de waarde van alle bezittingen. Dit neemt vaak extra kosten met zich mee, gezien hiervoor extra werk door de accountant of boekhouder verzorgd moet worden.
Verder ben je verplicht om jaarlijks een vergadering onder de aandeelhouders te houden en te notuleren (AVA of algemene vergadering aandeelhouders). Deze notulen dienen aan het register te moeten worden toegevoegd voor eventueel toekomstige inzage.
Als de BV word opgericht omdat er een grote investering gedaan word en de ondernemer geen risico wil dragen voor deze investering, dan komt men vaak ook van een koude kermis thuis. De meeste financiers willen een onderpand en zal aan de DGA een garantstelling vanuit privé vereisen. Je bent dan alsnog aansprakelijk voor deze gemaakte schuld. Heeft de onderneming echter voldoende middelen en een flink onderpand, dan voorkomt dit vaak deze garantstelling.

Minder belasting in een BV, maar meer in privé

Een ondernemer die kiest voor belastingverlaging moet ook rekening houden met een aantal hieraan gekoppelde zaken. We praten in dit geval nog steeds over de eerder vermelde regels, waaronder het gebruikelijk loon.
Het oprichten van een BV word pas interessant zodra de winst uit onderneming meer dan 150.000 euro bedraagt. Vanaf dit bedrag word het belastingvoordeel groter in de BV, rekening houdend met de op dat moment geldende vennootschapsbelastingtarieven. De DGA dient hier rekening te houden met het eigen inkomen. In een eenmanszaak of vof bestaat voor nu nog de MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Deze voordelen bestaan niet in een BV en kan er voor zorgen dat de privé belastingen kunnen stijgen ten opzichte van de situatie waarin de ondernemer nog een eenmanszaak had.

Als we uitgaan van 150.000 euro aan winst en de ondernemer geen starter is, dan is de privé belasting hierover 57.608 euro (2021). Ditzelfde bedrag aan salaris uit een BV geeft een belastingbedrag van 69.106 euro (2021). We zien hier dat dit verder geen voordeel oplevert zolang de DGA bij dit salaris blijft.
Het voordeel van de BV in dit geval is dat zodra de winst hoger word, maar het inkomen van de DGA ongewijzigd, er niet direct flink extra belasting betaald hoeft te worden.
Bij een winst van 250.000 euro betaald de ondernemer in de eenmanszaak 101.088 euro (2021) aan Inkomstenbelasting, echter wil de ondernemer nog steeds de 150.000 euro naar privé halen en de resterende winst in de onderneming achterlaten. Dit betekend dus een stijging in belastingen van 43.480 euro, terwijl het privé vermogen niet meer toeneemt dan eerder. In de BV worden de belastingen iets anders, de overwinst van 100.000 euro (250.000 minus 150.000) is belast met 15%, een bedrag van 15.000 euro. Dit maakt de belastingen samen een bedrag van 84.106 euro. Dat scheelt dus nogal wat!

Vragen en antwoorden

Omdat het oprichten van een B.V. flink wat met zich mee brengt, zoals we hiervoor al enigszins hebben beschreven, maken we dan ook graag een afspraak met je om dit verder te bespreken. Deze afspraak is geheel vrijblijvend! Wij kunnen ook de volledige oprichting voor je verzorgen!

Voor het maken van een afspraak kan je ons bellen op 023-5311748 (ma – vrij / 09:00 = 17:00) of laat via het contact-formulier een bericht achter en dan nemen wij contact met jou op!