Kleine webwinkels minder BTW-regels - Administratiekantoor Kamp BV

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe BTW-regels opgesteld voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten vanuit webshops. De diensten behoren tegen het BTW tarief te worden afgerekend die gelden in het land van de afnemer. 

De PvdA heeft een voorstel ingediend om kleine webwinkels te ontzien voor de administratieve rompslomp die dit geheel met zich mee brengt en derhalve willen zij een drempelbedrag invoeren voor het toepassen van de Europese BTW-regels.

De afhandeling van deze BTW bedragen moet dan middels de MOSS-regeling (Mini-one-stop-shop) gaan verlopen.

De MOSS-regeling stelt wel dat u moet bijhouden waar de afnemers vandaan komen, welke per land geregistreerd worden, maar dat u slechts in uw vestigingsland de BTW afdraagt over de verkochte producten.