Afschaffing doorbetaling loon bij ziekte

MKB Nederland

De werkgeversorganisaties van het MKB vinden dat de maximale doorbetaling van loon bij ziekte teruggebracht moet worden van 2 naar 1 jaar. Ondernemers lopen vast op een opstapeling van risico’s, lasten en regelgeving. Vooral deze loondoorbetalingsplicht valt voor kleine bedrijven zeer zwaar.

De werkgeversorganisatie heeft dit in een rapport aan Dhr. Mark Rutte, premier, afgelopen maandag afgegeven.

Aansprakelijkheid en aanpassing wetgeving

MKB Nederland stelt dat ondernemers niet langer volledig verantwoordelijk moeten voor ziektegevallen die zijn voortgevloeid uit de privé sfeer van werknemers, zoals bijvoorbeeld ongevallen op vakanties. Volgens de organisatie zullen de werknemers hiervoor beter het risico moeten kunnen dragen, door zich bijvoorbeeld hiervoor (beter) te laten verzekeren.

Ook stelt de organisatie dat verlofrechten aangepast moeten gaan worden naar wat volgens internationale regels verplicht is, dit in plaats van de afwijkende ruimere Nederlandse wetgeving.

MKB Nederland stelt dat vergoedingen bij contractbeëindigingen na 2 jaar ziekte moet worden opgeschort. Dit belast de werkgevers extra terwijl de werknemer na deze 2 jaar ziekte vervalt in een nationale regeling volgens het UWV.

Actie is reactie

Volgens Heerts willen werkgevers af van de aansprakelijkheid en willen zij de rekening volledig terugleggen op de maatschappij. Heerts geeft hiermee aan dat werkgevers zich met deze aanpassingen van de moderne afspraken willen distantiëren en weer terug willen naar de tijd dat werknemers geen enkel recht hadden.

Het Verbond van Verzekeraars reageerde zeer verbaasd op het pleidooi van MKB Nederland. De huidige verdelingen van verantwoordelijkheden bij ziekte van werknemers hebben juist een grote bijdrage geleverd aan het lage verzuim in Nederland en hiermee tot lagere lasten gezorgd voor werkgevers. “We moeten een bewezen succesvolle aanpak van het verzuim niet overboord gooien” zegt directeur Richard Weurding.