Huur woning aftrekbaar als ZZP-er - Administratiekantoor Kamp BV

Huurlasten woning (bijna) volledig aftrekbaar voor ondernemers?

Een aflevering van RTL-Z /RTL-Nieuws (link) zorgt op 17 augustus voor nogal wat ophef. Een bizarre uitspraak van de rechtbank zorgt voor deze ophef (link) en dit zorgt voor flink wat vragen van ZZP-ers in Nederland.

Wat houd deze uitspraak precies in?

De uitspraak van de rechtbank (Hoge Raad) verteld ons dat indien de ondernemer tenminste 10% van zijn tijd voor zakelijke doeleinden gebruik maakt van zijn/haar huurwoning de kosten van zijn/haar woning volledig mag opvoeren minus het eigen gebruik. Dit zou betekenen dat elke ZZP-er in Nederland, die voor tenminste 10% van zijn werkbare tijd doorbrengt in zijn huurwoning, de lasten van zijn huurwoning onder zakelijke aftrek in mindering mag brengen op zijn/haar winst. Dit heeft weer als gevolg dat de ondernemer in veel gevallen aanzienlijk minder aan belastingen hoeft af te dragen.

Hoe werkt deze berekening?

Als de ondernemer 100% kan aantonen dat er tenminste 10% van de werkbare tijd gebruik gemaakt wordt van de woning, de volledige huur op jaarbasis kan worden opgevoerd als huisvestingskosten in de onderneming. Hierop wordt het eigen gebruik in mindering gebracht, welke 1,85% van de WOZ waarde van de woning betreft.

Betaald u bijvoorbeeld 1000 euro huur per maand en heeft uw woning een WOZ waarde van 250.000 euro, dan kunt u volgens de berekening een bedrag van 7.375,- in mindering brengen op uw winst ((12*1000) – (1,85% * 250.000)).

In de uitspraak gaat het over boekjaar 2010, kan ik dit nu ook op oude jaren toepassen?

Nee, dit kan (helaas) niet. De Hoge Raad heeft de uitspraak voltrokken in februari 2016 en in dit specifieke geval betreft het boekjaar 2010 waarop deze uitspraak zich voltrokken heeft. De regeling kan dus wel voltrokken worden over boekjaar 2016, tenzij de wetgeving hierop wordt aangepast!

Aan welke verplichting moet ik dan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor deze regeling zal de ondernemer een volledige urenregistratie moeten hebben van de werkbare uren in de onderneming. Dit betreft dus een volledig overzicht gespecificeerd per gewerkt uur. Uit dit overzicht moet blijken dat de ondernemer tenminste 10% van deze totale tijd aanwezig is geweest in zijn/haar woning (denk bijvoorbeeld aan uw administratie, het opstellen van offertes, maken van facturen, klantacquisitie, marketing etc.). Indien de ondernemer dit niet sluitend kan overleggen heeft de ondernemer geen recht op deze aftrek.

Wat moet ik doen om dit te bewerkstelligen?

Zorg ervoor dat er een urenregistratie in de administratie wordt toegevoegd waar bovenstaand percentage uit blijkt. Wij houden dan rekening met uw aftrekmogelijkheden. Zorg er ook voor dat de huurlasten op jaarbasis vermeld staan in uw administratie, alsmede een kopie van uw WOZ beschikking van de gemeente. Hierop moet duidelijk vermeld staan wat de WOZ waarde van uw huurwoning is.

Update: De kosten zijn alleen op te voeren indien de aangifte inkomstenbelasting nog niet is ongezonden

Ik heb geen huurwoning maar een koopwoning, kan ik nu ook recht hebben op deze regeling?

Nee, helaas niet. Voor koopwoningen gelden andere regels daar het hier gaat om direct bezit. Voor koopwoningen geldt de ‘zelfstandige werkruimte’ regeling. Dit betreft een ruimte in de eigen woning, met een eigen ingang, toilet en wateraansluiting. De regel stelt ook dat deze ruimte verhuurbaar zou moeten zijn aan derden.

 

De gevolgen van deze uitspraak zijn voor fiscaal Nederland niet goed te overzien. Er ontstaat nu namelijk een gat tussen huurders en kopers. Enkele politieke partijen hebben al aangegeven deze regelgeving aan te willen passen, echter zijn er ook enkele partijen die het eens zijn met deze uitspraak.

 

Wilt u meer weten over deze regeling? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via onze contactpagina!