Wwft en jouw verplichtingen! - Administratiekantoor Kamp BV
wwft

Om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in het leven geroepen. Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) houdt toezicht op ondernemers uit verschillende branches voor de naleving van deze in 2018 opgezette wetgeving.

Maar wat houd deze wet nu eigenlijk in, en wat zijn de consequenties voor jou als ondernemer?

Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven. Terrorismefinanciering is een verzameling voor verschillende handelingen om terroristische activiteiten in materiële zin waar te maken.

Op 25 juli 2018 is deze nieuwe wet Wwft in werking getreden. Deze stelt dat er nauwkeurig gekeken moet worden naar transacties tussen personen en/of bedrijven welke een drempelbedrag overschrijven. Daar waar het bedrag eerst 15.000 euro bedroeg is deze verlaagt naar 10.000 euro. Ontvang je dus ineens een bedrag van 10.000 euro of meer, dan dien je hier melding van te maken.

Maar geld dit dan voor alle soorten transacties? In een zekere zin wel. De wet stelt dat je deze transacties, of ze nou contant of per bank worden betaald, nauwlettend in de gaten moet houden en hier diverse administratieve zaken voor moet bijhouden.

Wwft stappenplan

Een cliëntonderzoek zal je moeten uitvoeren voordat de transactie plaatsvindt. Dit onderzoek bestaat uit het identificeren en verifiëren van je cliënt. Het onderzoek kan risico-georiënteerd ingezet worden. Hierbij is wel enige zorgvuldigheid bij gewenst.

Als eerste vraag je de cliënt om zijn of haar identiteitsgegevens (ID-kaart / Paspoort / Rijbewijs (binnen NL)) en je controleert of deze gegevens overeen komen met de werkelijke identiteit van je cliënt. Bijvoorbeeld aan de hand van een Kamer van Koophandel uittreksel bij ondernemers of een fysieke controle op het persoon. Bekijk ook of de identiteitspapieren voorzien zijn van geldige markeringen. De NAW gegevens opvragen is een must, deze heb je nodig op het moment dat je een melding moet gaan maken. Eventuele contactgegevens (telefoon, e-mail) is dan ook gewenst.

Verder word er vastgelegd en vastgesteld wat het doel en de aard van deze opdracht of transactie is.

Mocht je het vermoeden hebben dat er een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering is, dan ben je verplicht om een diepgaander onderzoek in te dienen. Hierbij vraag je de cliënt om bijvoorbeeld een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Mocht de cliënt je vragen om het bedrag onder de 10.000 euro te houden, dan kan dit bijvoorbeeld een signaal zijn om een diepgaander onderzoek te doen naar de cliënt.

Mooi! Nu heb je aan de basis van de Wwft voldaan, je hebt een dossier opgebouwd en nu dien je te bepalen of hier melding van gemaakt moet worden. Deze melding, ook wel MOT melding genoemd, kan je digitaal indienen bij de overheid. Dit gaat via Financial Intelligence Unit Nederland (FIUN). Maar zover zijn we nog niet.

Je maakt melding als je het vermoeden hebt dat het hier om witwassen of het financieren van terrorisme kan gaan. In sommige gevallen ben je altijd verplicht om een MOT melding te maken, denk hierbij aan voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen die een bedrag van 20.000 euro overschrijden. Ook bij een contante betaling dien je hier direct melding van te maken, dit is ongeacht of je het vermoeden hebt dat het hier om witwaspraktijken of financieringen van terrorisme kan gaan.

Van alle meldingen die je verricht, dien je het bewijs te bewaren. Het Bureau Financieel Toezicht kan hierop controleren. Uiteraard kan je ook zelf contact met hun opnemen om te zien of je daadwerkelijk een melding moet maken, zij staan je graag te woord. Ook kan je de melding door ons laten verzorgen, wij houden uiteraard het dossier dan voor je bij.

Voor vragen kan je altijd bij ons terecht, bel ons dus gerust met je vragen.