Pensioenverhoging kleine kans

De kans dat de grote Nederlandse pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen verhogen (indexeren) is door de verslechterde financiële situatie vrij klein geworden . Maar een korting van de pensioenen ligt ook niet in het verschiet.

Pensioenverhoging

Dat komt omdat de pensioensector te maken krijgt met nieuwe spelregels en 2015 wordt gezien als een overgangsjaar.

Dekkingsgraden omlaag
Donderdag maakten de vijf grote fondsen in ons land hun dekkingsgraden bekend, die aangeven in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Allemaal zagen ze hun financiële situatie verslechteren door een verdere daling van de rente, wat het moeilijker maakt om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
ABP: ‘zorgelijk’
ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zag zijn dekkingsgraad dalen, van 106,7 naar 103,1 procent. Daarmee voldoet het ambtenarenpensioenfonds niet aan de wettelijke minimumgrens van ruim 104 procent. José Meijer, vicevoorzitter van ABP, omschrijft de financiële positie van het fonds als ‘zorgelijk’.

Een dekkingsgraad van meer dan 100 procent betekent dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wettelijk moet deze voor de meeste fondsen rond de 105 procent liggen.

De pensioenreuzen blijven last houden van de aanhoudend dalende rente. De verplichtingen van ABP stegen in het derde kwartaal daardoor met 19 miljard euro tot 324 miljard euro. Het fonds behaalde wel een positief beleggingsresultaat, maar dat leverde slechts 9 miljard euro aan extra vermogen op.

pensioen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) daalde in het derde kwartaal van 110 naar 105 procent. ‘De aanhoudend lage rente zorgt voor veel hogere verplichtingen, waardoor onze buffer kleiner wordt en de dekkingsgraad daalt’, zegt Peter Borgdorff, directeur van PFZW in een toelichting.

PME: geen indexatie
De andere grote fondsen bpfBouw en de metaalfondsen PMT en PME zagen hun graadmeters voor de pensioenverplichtingen in het afgelopen kwartaal eveneens achteruitgaan. Zij verwachten ook niet dat de financiële situatie in het huidige vierde kwartaal verbetering laat zien. ‘Het benodigde herstel is nog niet gerealiseerd. Hierdoor zit een verhoging van de pensioenen (indexatie) er voor onze deelnemers komend jaar nog niet in. Zoveel is nu al zeker’, aldus Franswillem Briët, voorzitter van PME.

Ook de kleinere Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het derde kwartaal ‘over een breed front’ slechter voor komen te staan, zo maakte de Pensioenfederatie bekend.