ZZP-organisaties komen met alternatief voor VAR Webmodule - Administratiekantoor Kamp BV

De voorgenomen wijzigingen per 1 januari 2014 van de VAR-procedure door de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën leidt tot meer verwarring en administratieve rompslomp bij zelfstandig ondernemers, aldus stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO).  De drie landelijke verenigingen komen daarom met een alternatief.

Test van arbeidsrelatie

De VAR Webmodule, die op 1 januari 2014 in werking moet treden, houdt in dat zowel de zelfstandig ondernemers als de opdrachtgever voorafgaand aan elke opdracht zelf de arbeidsrelatie moet testen. Hieruit moet blijken of degene die de opdracht uitvoert daadwerkelijk zelfstandig ondernemer is.

Ondernemerschap

De samenwerkende ZZP-organisaties vinden deze nieuwe Webmodule niet de oplossing van het daadwerkelijke probleem. “Het probleem is namelijk dat de indicaties voor het ondernemerschap nog steeds onduidelijk en niet handhaafbaar zijn.”

Voorkom schijnzelfstandigheid

De verenigingen willen een alternatieve procedure aan de kamerfracties voorleggen met een eenduidige definitie van ondernemerschap, persoonlijke selectie aan de poort met jaarlijkse monitoring en handhaafbare registratie van ondernemerschap. Deze kenmerken zijn er op gericht, dat startende ondernemers beseffen waar zij aan beginnen, dat schijnzelfstandigheid en koppelbaaspraktijken worden uitgebannen.

Daarnaast zullen zelfstandig ondernemers ook minder in hun bedrijfsvoering worden belemmerd door vage procedures en administratieve rompslomp.