Werkkostenregeling - Administratiekantoor Kamp BV

Werkkostenregeling (WKR)

 

Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen.

Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

In dit site-onderdeel vindt u informatie over de systematiek van de werkkostenregeling. De concrete uitwerking van deze regeling vindt u bij de onderdelen waar de werkkostenregeling gevolgen heeft, bijvoorbeeld bij Bijzondere vormen van loon en Vervoer en reiskosten. Hebt u grensoverschrijdende werknemers of werknemers die in het buitenland wonen én werken? Of woont u als werkgever niet in Nederland of bent u niet hier gevestigd? En maakt u gebruik van de werkkostenregeling? Kijk dan bijWerkkostenregeling en buitenlandsituaties, van het site-onderdeel Wonen en/of werken in het buitenland. Hier vindt u ook een handig Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling.

Waarom kiezen voor de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. U bent nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag u ieder jaar opnieuw kiezen voor de werkkostenregeling of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. De werkkostenregeling heeft een aantal voordelen:

  • U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
  • U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.
  • U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
  • U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking zakelijk of privé gebruikt.
  • U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.
  • U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.
  • U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.

Binnen de werkkostenregeling kunt u nog steeds belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking volgens het cafetariasysteem.

Ondanks deze voordelen is het niet altijd gunstig om te kiezen voor de werkkostenregeling. Zie voor meer informatie: Kiezen: wel of geen gebruikmaken van de werkkostenregeling.

Gevolgen voor arbeidsvoorwaardenbeleid

Om een goede keuze te kunnen maken tussen de werkkostenregeling en de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen, moet u nadenken over uw arbeidsvoorwaardenbeleid . U kunt inschatten hoeveel vrije ruimte u hebt en of dit – met de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen – voldoende financiële ruimte biedt voor het beleid dat u wilt voeren. Als u voor de werkkostenregeling kiest, zult u hiervoor ook uw administratie moeten inrichten. Zie voor meer informatie: Als u voor de werkkostenregeling kiest.

Welke informatie vindt u op dit site-onderdeel?

Op dit site-onderdeel vindt u informatie over de volgende onderwerpen: