Weekers: 'Geen wettelijke definitie zzp'er' - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris Weekers van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten een afzonderlijke wettelijke definitie van het begrip zzp’er niet wenselijk te vinden.

SER

De definitie die de SER heeft gegeven in het advies ‘Zzp’ers in beeld’ lost het probleem volgens Weekers niet op. In de visie van het kabinet blijft de feitelijke vormgeving van de arbeidsrelatie in de praktijk de maatstaf om te toetsen of er sprake is van werknemer- dan wel ondernemerschap.

Webmodule voor arbeidsrelatie

Het kabinet wil de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hersteld. Het kabinet heeft gekozen voor de ontwikkeling van een webmodule waarbij partijen zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen toetsen.

Vervanging VAR proces

De webmodule, die het bestaande proces van de VAR zal vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst van de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Er wordt naar gestreefd in het voorjaar van 2013 een testversie van de webmodule gereed te hebben zodat de herziene verantwoordelijkheidsverdeling met ingang van 2014 in werking kan treden.

Aanpak schijnzelfstandigheid

Volgens Weekers komen zowel vanuit de Belastingdienst als uit de praktijk signalen dat op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de VAR op een manier waar vraagtekens bij te plaatsen zijn. De huidige systematiek heeft tot een niet voorziene extreme groei van het aantal VAR-aanvragen geleid, die zodanig is dat in de gewenste snelle beslissing op de aanvraag alleen kan worden voorzien door een (semi-)automatische van de VAR. Hierdoor kunnen de VAR-aanvragen niet goed grondig inhoudelijk worden beoordeeld. Het gewijzigde plan van aanpak van de Belastingdienst is er dan ook op gericht om schijnzelfstandigheid te bestrijden.