Veranderingen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Vanaf 2013 houdt de werkgever of uitkeringsinstantie geen inkomensafhankelijke bijdrage Zwv meer in. Deze bijdrage wordt dan in de meeste gevallen rechtstreeks aan de Belastingdienst betaalt via een werkgeversheffing. De vergoeding voor de ingehouden bijdrage Zvw vervalt daarmee. Nog niet alle percentages zijn bekend maar de Belastingdienst heeft de veranderingen gepubliceerd.

Werkgeversheffing en eigen bijdrage in 2013

Hebt u loon, pensioen of een uitkering? Vanaf 1 januari 2013 wordt over uw inkomen op 2 manieren aan de Zvw meebetaald:

  • Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de zogenoemde werkgeversheffing Zvw. Dit bedrag wordt niet ingehouden op uw loon of uitkering. U krijgt geen vergoeding van uw werkgever of uitkeringsinstantie.
  • U betaalt zelf de bijdrage Zvw. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt deze bijdrage in op uw nettoloon of uitkering en betaalt deze aan ons.

Percentages en maximumbijdrage-inkomen 2013

Voor de berekening van de werkgeversheffing en de bijdrage Zvw gelden verschillende percentages. Het  maximuminkomen waarover de heffing plaatsvindt, bedraagt in 2012 € 50.064. Dit is fors verhoogd vergeleken met € 33.427 in 2011. De percentages voor 2013 zijn nog niet bekend.

Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw?

Uw situatieWerkgeversheffing Zvw Zelf 
voor werkgever bijdrage Zvw 
of uitkeringsinstantiebetalen
Alimentatie ingegaan op of na 1 januari 2006NeeJa
Alimentatie ontvangen in 2005 en daarnaN.v.t.Ja, maar 0%
AOW’erNeeJa
Bijstandsgerechtigd (jonger dan 65 jaar)JaNee
Bijstandsgerechtigd (vanaf 65 jaar)NeeJa
Buitenlandse inkomsten uit loondienst zonder vergoedingNeeJa
Directeur-grootaandeelhouder (dga) enNeeJa
niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
Directeur-grootaandeelhouder (dga) enjaNee
verzekerd voor de werknemersverzekeringen
FreelancerNeeJa
GemoedsbezwaardJaNee
LoondienstJaNee
MilitairN.v.t.N.v.t.
Nabestaande (Anw-uitkering)JaNee
Nabestaande (nabestaandenpensioen inNeeJa
aanvulling op de Anw-uitkering)
OndernemerNeeJa
Opting-inNeeJa
PensioenNeeJa
Uitkering voor vervroegde uittredingNeeJa
(ingegaan na 1 januari 2006)
Uitkering voor vervroegde uittredingJaNee
(ingegaan vóór 1 januari 2006)
en alleen als u in 2005 ziekenfondsverzekerd was
Uitkering voor vervroegde uittredingNeeJa
(ingegaan vóór 1 januari 2006)
en u was in 2005 niet ziekenfondsverzekerd
Uitkering uitNeeJa
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAO’er/WIA’erJaNee
WW’erJaNee
ZeevarendeJa, maar 0%N.v.t.