Uitstellen loonbetaling mogelijk? - Administratiekantoor Kamp BV

Wat zijn de consequenties van het te laat uitbetalen van het loon (bijvoorbeeld door een liquiditeitsprobleem doordat afnemers slecht betalen)?

Uitstellen loonbetaling mogelijk?

Het komt in economisch moeilijke tijden vaker voor dat werkgevers hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Ondanks dat werkgevers dit proberen te vermijden kunnen ook werknemers hiervan de dupe worden. Het uitstellen van de loonbetalingsplicht leidt vaak tot onbegrip bij werknemers, dus is het goed hierop voorbereid te zijn. De werkgever is in beginsel wettelijk verplicht de werknemer te belonen voor de door hem verrichte arbeid. Het uitstellen van loonbetaling betekent een forse inbreuk op het leven van werknemers, dus is dit in beginsel niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de loonbetalingsplicht uit te stellen, maar daarvoor moeten redelijke gronden zijn.

Wettelijke verhoging
Als een werkgever geen redelijke gronden heeft voor het uitstellen van zijn loonbetalingsplicht, is hij een wettelijke verhoging en een wettelijke rente verschuldigd. De verhoging bij het ontwijken van de loonbetalingsplicht bedraagt:

  • 5% voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald;
  • daarna 1% extra voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van het loon.

Schuldig
De verhoging kan dus snel oplopen tot 50% van het verschuldigde loon. Als de werkgever kan aantonen dat de vertraging niet aan hem te wijten viel, kan een rechter de verhoging beperken tot een lager bedrag. Vindt de rechter dat de vertraging wel de schuld van de werkgever is, dan kan hij hem ook nog veroordelen om de gemaakte proceskosten van de werknemer te vergoeden.