Uitgelekte plannen Prinsjesdag 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Het Centraal Planbureau heeft zondagavond voortijdig de doorrekening van de kabinetsplannen voor volgend jaar gepubliceerd. Uit de uitgelekte stukken is af te leiden welke maatregelen het kabinet per 1 januari 2014 wil doorvoeren.

 

Inkomstenbelasting

 • De grenzen van de belastingschijven en de heffingskortingen worden niet voor de inflatie geïndexeerd. Daardoor komen mensen relatief eerder in een hogere schijf terecht.
 • Extra jaar nullijn voor rijksambtenaren.
 • De arbeidskorting stijgt met 375 euro van 1723 in 2013 naar 2097 in 2014. Wat gunstig is voor de koopkracht van werkenden met lage en middeninkomens. Vanaf 2014 wordt de arbeidskorting voor de hoogste inkomens in drie jaar afgebouwd naar nul.
 • Alle huishoudens profiteren van een verhoging van de algemene heffingskorting met 99 euro van 2001 naar 2100.
 • De afbouw van de algemene heffingskorting in de tweede en derde schijf met 2% is vooral voor huishoudens met midden- en hoge inkomens nadelig. Deze maatregel is in plaats van een inkomensafhankelijk eigen risico voor de zorg. De afbouw is voor ouderen wat lager.

Hypotheekrenteaftrek

 • Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 met 0,5 procentpunt per jaar verlaagd. Verondersteld is dat de huizenprijs de rest van dit jaar nog licht  daalt. Voor volgend jaar is verondersteld dat de huizenprijs binnen 2014  niet verder wegzakt.
 • Hoge inkomens zonder hypotheek profiteren van een verlenging van de derde loonbelastingschijf. Dit is een compensatie voor afbouw van het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt per jaar.

Uitkeringen

 • Lage inkomens (tot 110 procent van het sociale minimum) krijgen via gemeenten een eenmalige uitkering van 100 euro voor een paar, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.
 • De afbouw van de AOW-toeslag voor jongere partners met 20% is nadelig voor de koopkracht van AOW’ers met hoge inkomens omdat de afbouw alleen geldt voor AOW’ers met een inkomen naast AOW van meer dan 50.000 euro. De verdere afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon is ongunstig voor de koopkracht van uitkeringsgerechtigden, al is de afbouw in 2014 half zo groot als in de twee voorgaande jaren.
 • De verdere beperking van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting is ongunstig voor alleenverdienerhuishoudens waarvan de niet-verdienende partner geboren is na 1962.
 • De verlaging van de inkomenscompensatie voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten met 95 euro is ongunstig voor de koopkracht van uitkeringsgerechtigden.
 • De tegemoetkoming voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, de AO-tegemoetkoming, gaat omlaag van 342 naar 247 euro netto per jaar.

Toeslagen

 • De zorgtoeslag wordt in 2014 verlaagd en het afbouwpercentage van de zorgtoeslag neemt toe. Dit is nadelig voor lage en middeninkomens.
 • Huishoudens met een vermogen hoger dan het vrijgestelde bedrag in box 3 plus 80.000 euro krijgen geen zorgtoeslag meer.
 • Dezelfde vermogenstoets geldt voor het kindgebonden budget. In combinatie met de beperking van de kinderopvangtoeslag en de bevriezing van de kinderbijslag resulteert dit in meer koopkrachtdaling voor huishoudens met kinderen.
 • De kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar wordt vanaf 2014 tot en met 2017stapsgewijs gelijkgetrokken met die voor kinderen jonger dan 6 jaar, wat ongunstig is voor huishoudens met (oudere) kinderen. Daarnaast worden de bedragen van de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet geïndexeerd, wat ook ongunstig is voor de koopkracht.
 • Vanaf 2015 wordt gefaseerd een huishoudenstoeslag ingevoerd, waarin meerdere regelingen worden samengevoegd.

Bedrijven en werkgevers

 • Stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014  afgeschaft voor nieuwe gevallen. Een besparing van 2 miljard. Bedrijven  mogen nu nog ontslagvergoedingen en winst belastingvrij gebruiken als  premie voor een stamrecht. Mensen met geld in een stamrecht-bv krijgen  in 2014 20 procent belastingvrijstelling als ze hun hele tegoed in 1  keer opnemen.
 • De premie die werkgevers moeten betalen voor de zorgverzekeringswet (ZVW) gaat omlaag, van 7,75 naar 7,5 procent.
 • Woningcorporaties gaan meer verhuurdersheffing betalen.
 • De premies voor de WW, het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de werkhervattingskas (WHK) gaan omhoog voor bedrijven.
 • Verlenging crisisheffing voor het jaar 2013 geldende pseudo-eindheffing van 16% over lonen voor zover die in het voorgaande jaar méér dan 150.000 euro bedroegen (ook wel crisisheffing genoemd) ook in 2014 gelden. De werkgeversheffing van 16% voor inkomens boven de 150.000 euro vervalt per 2015.

Btw-tarief

 • Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovaties, herstel en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd van 6 naar 21 procent.

Accijns

 • De accijns op diesel wordt met 3 cent verhoogd, de accijns op lpg met 7 cent.
 • De accijns op bier, wijn, andere alcoholische dranken en op frisdrank gaat ook omhoog.