Teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringswet over 2010 - Administratiekantoor Kamp BV

In juli 2011 betalen wij de in 2010 te veel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) terug. U komt in aanmerking voor zo’n teruggaaf als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • U had in 2010 tegelijkertijd inkomsten bij meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie.
  • Uw inkomsten bij uw werkgevers of uitkeringsinstanties waren in dat jaar in totaal hoger dan € 33.189.

Als u volgens onze gegevens voldoet aan deze voorwaarden, krijgt u van ons bericht over de teruggaaf.

Teruggaaf rechtstreeks aan u

Krijgt u AOW, (pre)pensioen, VUT of lijfrenten? Dan hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties geen verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering. In dat geval betalen wij de teruggaaf rechtstreeks aan u.

Teruggaaf via uw werkgevers of uitkeringsinstanties

Hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties een verplichte vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering? Dan betalen wij de teruggaaf aan uw werkgevers of uitkeringsinstanties. Zij verwerken deze teruggaaf zodat u (een deel van) de teruggaaf ontvangt.

Als u geen bericht over de teruggaaf krijgt

Denkt u dat u in 2010 te veel bijdrage Zvw hebt betaald? Maar ontvangt u geen brief over een teruggaaf van ons? Controleer dan of u in aanmerking komt voor een teruggaaf met het hulpmiddel Teruggaaf bijdrage ZVW. Als u inderdaad in aanmerking komt, leidt het hulpmiddel u door naar het formulier Verzoek Teruggaaf bijdrage ZVW. Daarmee kunt u zelf een teruggaaf over 2010 aanvragen.

Let op!

U kunt nog geen teruggaaf aanvragen van in 2011 te veel betaalde bijdrage ZVW. Als u volgens onze gegevens in aanmerking komt voor een teruggaaf van de bijdrage ZVW over 2011, ontvangt u daarover in 2012 automatisch een brief van ons.

Meer informatie over de teruggaaf van de bijdrage Zvw