Schadevergoeding bij onredelijke ontslagen - Administratiekantoor Kamp BV

De ‘gratis’ route voor ontslag via uitkeringsinstantie UWV kan voor werkgevers straks duurder uitpakken. De hoogte van de ontslagvergoeding kan zelfs hoger zijn dan ontslag via de kantonrechter, dat traditioneel bekend staat als de ‘duurdere’ ontslagroute.

Gerelateerd

Werkgevers willen eenmalige bonus voor werknemers

Minder illegale arbeid in Westlandse kassen

Loonkosten aanzienlijk gestegen

Personeelsbestand E&Y krimpt door crisis

Nederlandse overheid wordt kleiner en digitaler

De hogere vergoeding vloeit voort uit een wijziging van de praktijk van kantonrechters. Momenteel buigt de Kring van Kantonrechters zich over de vraag hoe zij de hoogte van schadevergoeding bij kennenlijk onredelijk ontslag via het UWV moet vaststellen. Per jaar worden enkele honderden van dergelijke zaken behandeld.

UWV

Het is nu al zo dat werknemers die via het UWV worden ontslagen, in beroep kunnen gaan bij de kantonrechter. Als die hen in het gelijk stelt, hebben zij recht op een schadevergoeding. Voorheen gebruikten kantonrechters in dit soort gevallen nog de kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule

Omdat de Hoge Raad meent dat de kantonrechtersformule niet bedoeld is voor de berekening van schadevergoedingen bij onredelijk ontslag, zoeken de kantonrechters nu een alternatief. De ‘schade’ die iemand lijdt door ontslag moet daarbij worden meegewogen.

Schade

Volgens de kantonrechters kan die schade worden berekend aan de hand van de arbeidsmarktkansen van de werknemer. Als de ontslagen werknemer jong en goed geschoold is hoeft de schadevergoeding niet hoog te zijn. Oudere of laagopgeleide werknemers die nauwelijks zijn bijgeschoold, kunnen juist rekenen op een fikse schadeloosstelling.