Premiekorting voor jongere werknemers

Werkgevers die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aannemen krijgen een premiekorting als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft.

De werkgever moet de werknemer minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.

De premiekorting bedraagt €3.500 per jaar. Voor jongeren die worden aangenomen vanaf 1 januari 2014, ontvangt de werkgever de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. Werkgevers ontvangen de premiekorting maximaal twee jaar.
De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officeel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 worden aangenomen. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

De ingangsdatum van deze regeling is overigens nog niet definitief.
Bron: Antwoord voor bedrijven

Meer informatie over het aannemen van personeel? Klik hier!