Overgang dynamische koop- naar dynamische huurmarkt - Administratiekantoor Kamp BV

De koopwoningmarkt in Nederland wordt kleiner.

Kleinere markt

Volgens Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, kunnen we de komende tien tot vijftien jaar rekenen op ongeveer 125.000 tot 150.000 transacties per jaar. Het aantal transacties is sterk gedaald ten opzichte van 2008. Oorzaak hiervan zijn bijvoorbeeld starters, die vroeger eerder toegang kregen tot financiering, maar ook huishoudens die door hun restschuld niet meer doorverhuizen.

Rabo-economen

Rabo-economen delen de visie van de NVM maar voorspellen ook dat er een overgang zal plaatsvinden van een dynamische naar een statische koopmarkt. Andersom vindt er in de huurmarkt een overgang plaats van de statische naar een meer dynamische. De eigen woning in Nederland heeft tot op heden een relatief dynamische koopmarkt. Vroeger werden starters op een jonge leeftijd verleid tot het kopen van een woning. Dit gaat volgens de Rabobank veranderen. Woningen zullen levensloophuizen worden. Er zullen minder verhuizingen plaatsvinden, waardoor er minder wordt verkocht.

Overgang

Het is nog onduidelijk of er ook daadwerkelijk een overgang zal plaatsvinden van een dynamische koop- naar een dynamische huurmarkt. Volgens het Financiële Dagblad blijkt dat Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, en emeritus hoogleraar volkshuisvesting Hugo Priemus, hierover hun twijfels hebben.