Ook teruggaaf Zvw bij slechts één werkgever - Administratiekantoor Kamp BV

Rechtbank Breda besliste dat een werknemer te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) kan terugvragen als de werkgever het anoniementarief heeft toegepast. Voor anonieme werknemers is dit voor de periode tot 2012 goed nieuws. Zij kunnen mogelijk nog geld terugkrijgen. 

Sinds 1 januari 2006 geldt het anoniementarief niet alleen voor de loonbelasting, maar ook voor de premieheffing Zvw en de werknemersverzekeringen. Is het anoniementarief van toepassing, dan mag de werkgever bijvoorbeeld geen rekening houden met de loonheffingskorting en de maximumbijdragelonen. Het anoniementarief geldt als de identiteit van de werknemer niet is vastgelegd. Dat was ook het geval in de zaak bij Rechtbank Breda.
Te veel ingehouden Zvw Het ging om een werknemer die weigerde een kopie van zijn identiteitsbewijs te laten opnemen in de loonadministratie van zijn enige werkgever. Deze werkgever was dus genoodzaakt het anoniementarief toe te passen, onder meer op het loon voor de Zvw. Dat loon bedroeg in het betreffende jaar € 77.236. De werkgever hield € 5446 aan inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage in over dat loon (7,05%) en vergoedde een bedrag van € 2340 (7,05% van het maximumbijdrage-inkomen van € 33.189). Bij de rechter speelde de vraag of de anonieme werknemer recht had op teruggaaf van het niet-vergoede bedrag.
Teruggaaf aan werknemer De inspecteur vond van niet, omdat er volgens hem nooit sprake zou kunnen zijn van teruggaaf als er maar één inhoudingsplichtige is. De rechter vond echter geen steun voor dit standpunt in de wet of de parlementaire geschiedenis. De werkgever had geen vergoeding over het resterende bedrag (€ 3106) verleend, dus moest teruggaaf alsnog plaatsvinden aan de verzekeringsplichtige werknemer. Daarbij maakte het volgens de rechter niet uit dat de wet niet voorziet in het verlenen van een teruggaaf aan de verzekeringsplichtige (normaal gaat dit via de werkgever). De anonieme werknemer kreeg dus alsnog het te veel betaalde bedrag terug.


Let op!
Krijgt de werkgever de gegevens voor de loonheffingen niet van zijn werknemer vóór of op de eerste werkdag werkdag van zijn werknemer, dan past hij het zogenoemde anoniementarief toe. Hij doet dat ook als hij de identiteit van zijn werknemer niet kan vaststellen of als hij de gegevens niet op de juiste manier bij zijn loonadministratie bewaart.
Bronnen: Rechtbank Breda, 31 oktober 2012 (datum publicatie: 19-04-2013), LJN: BZ7988 De SalarisAdviseur