Verzekeringen voor ondernemers

Als ondernemers kunt u voor verschillende bedrijfsonderdelen verzekeringen afsluiten. Onderstaand vind u dan ook diverse verzekeringen waar u als ondernemer mee te maken kan krijgen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Indien u een (hoog) risico loopt arbeidsongeschikt te raken als ondernemer valt het aan te raden een AO-verzekering af te sluiten. Deze verzekering stelt uw inkomen veilig bij Arbeidsongeschiktheid,daar u niet via een werkgever hiervoor verzekerd bent. De kosten voor een AOV lopen zeer uiteen, voornamelijk bepaald door het risico wat u als ondernemer (of privé persoon) loopt om Arbeidsongeschikt te raken. Ook de hoogte van de uitkering bepaald de te betalen premie, daar u als verzekeringsnemer zelf kunt aangeven wat de hoogte van deze uitkering moet worden.

De kosten voor het afsluiten van een AO verzekering lopen behoorlijk uiteen, zo kunt u vanaf 500 euro een dergelijke verzekering afsluiten. Er zijn ook gevallen waarbij deze kosten boven de 1000 euro uitlopen. Deze kosten zijn eenmalig en werden voorheen in de premie verwerkt. De premies zijn hierdoor wel een stukje gunstiger geworden.

Vanaf 1 januari 2013 is het echter niet meer mogelijk deze afsluitpremie op te voeren bij uw aangifte inkomstenbelasting, wel kunt u de premie AOV nog steeds aangeven in uw aangifte.

Ongevallen verzekering

Een ongevallenverzekering kunt u afsluiten om kosten te dekken indien u tijdelijk uit de roulatie bent. Denk hierbij aan een sportongeval waardoor u enkele weken niet kunt werken. Deze verzekering werkt anders dan een AOV, daar deze verzekering ook maar eenmalig een uitkering doet na het voorvallen van een dergelijk ongeluk. Deze verzekering kunt u naast uw AOV afsluiten om zo extra kosten te dekken die naar voren komen indien u door een dergelijk ongeval ook arbeidsongeschikt raakt. Deze verzekering wordt echter bijna nooit meer afgesloten, daar de AOV een betere vergoeding geeft voor uw arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie over de ongevallen verzekering?

Aansprakelijkheidsverzekering Persoon (AVP)

Met de AVP bent u verzekerd voor alles waar u wettelijk gezien aansprakelijk voor gehouden kunt worden. Let wel: deze verzekering is alleen voor privé gemaakte schade. Onder werktijd of door het bedrijf gemaakte schade wordt niet door de AVP vergoed.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt zakelijk gemaakte schade die niet door de AVP wordt vergoed. Hiermee kunt u overigens niet uw ondernemersrisico helemaal afdekken, want schade door nalatigheid van de ondernemer of onderneming wordt niet vergoed.

Goederen- en Inventaris verzekering

Bij een brand of inbraak kan uw voorraad of inventaris beschadigd raken of zelfs helemaal verdwijnen. De goederen- en inventarisverzekering dekt deze schade mits uw pand goed beveiligd is. Ondernemers die vanuit huis werken hebben vaak genoeg aan een uitbreiding van de inboedelverzekering.

Goederentransportverzekering

Wanneer een van de bedrijfsactiviteiten het vervoeren van goederen betreft, dekt de goederentransportverzekering de schade die is opgelopen tijdens het vervoeren van deze producten. Voor webwinkels die producten via de post verzenden, is er de mogelijkheid om deze verzekering via de post per verzonden product af te nemen.

Opstalverzekering

De goederen- en inventarisverzekering keert opgelopen schade van de inboedel uit. Als door bijvoorbeeld brand of blikseminslag ook het bedrijfspand beschadigt is, biedt de opstalverzekering uitkomst.

Bedrijfsschadeverzekering

Wanneer de bedrijfsprocessen tijdelijk stil liggen door een inbraak of brand, worden de kosten die doorlopen vergoed door de bedrijfsschadeverzekering.

Kredietverzekering

Wanbetalers kunnen een ondernemer flink in de problemen brengen, doordat eigen rekeningen niet meer op tijd betaald kunnen worden. Een kredietverzekering stelt een ondernemer grotendeels schadeloos wanneer de klant niet wil of kan betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u als ondernemer in een conflict terecht komt met bijvoorbeeld een andere ondernemer, een klant of een leverancier, dan dekt de rechtsbijstandverzekering de (meeste) kosten voor juridische hulp. Elke rechtsbijstand verzekeraar heeft andere voorwaarden met betrekking tot de dekking van kosten, informeer hier goed naar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral interessant voor ondernemers met een adviserend beroep. De verzekering geeft dekking tegen klanten die in de problemen komen doordat er verkeerd advies is gegeven, of de consequenties van dergelijk advies geen uitkomst biedt op de situatie van de cliënt en de cliënt hier schadeloos voor gesteld wil worden.

Zakelijk overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering wordt afgesloten bij ondernemingen die meerdere eigenaren bevat. Indien 1 van de ondernemers komt te overlijden kan de uitkering van deze verzekering er voor zorgen dat de erfgenamen kunnen worden uitgekocht zonder dat de overblijvende ondernemer(s) hier financiële schade onder lijden.

Zwangerschapsuitkering (ZEZ uitkering)

Indien u door zwangerschap niet meer in staat bent uw werkzaamheden uit te voeren kunt u via het UWV een zwangerschapsuitkering voor ondernemers aanvragen. Deze uitkering loopt minimaal 16 weken door en kan via het UWV worden aangevraagd. U kunt bij het UWV het aantal uren dat u als ondernemer werkt doorgeven, u wordt dan ook voor die uren uitbetaald.

Meer informatie over de ZEZ uitkering vind u via de UWV website

Bovenstaande verzekeringen hebben betrekking op ondernemers zonder eigen personeel. De verzekeringen voor personeel vind u dan ook op deze locatie.

Wilt u meer informatie over deze verzekeringen, of wilt u advies over welke verzekeringen u het beste kunt afsluiten in uw situatie? Neem even contact op met 1 van onze medewerkers, wij kunnen u aanzienlijk op weg helpen.