Mobiliteitsbonus in 2015 vanaf 56 jaar

Een werkgever kan volgend jaar een mobiliteitsbonus krijgen als hij een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Nu is dit nog 50 jaar of ouder.

Mobiliteitsbonus

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Neemt een bedrijf een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst, dan komt hij in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.

De werkgever kan maximaal drie jaar de volgende mobiliteitsbonus ontvangen:

  • € 7.000 per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
  • € 7.000 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient
  • € 3.500 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken

Beide premiekortingen?
Een bedrijf komt dus in aanmerking voor een mobiliteitsbonus als hij een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.Maar wat als de werknemer recht op beide premiekortingen? Dan dient de werkgever alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe te passen. De beide premiekortingen mogen niet tegelijk toegepast worden.

Doelgroepverklaring 
Voorwaarde is ook dat de werknemer een doelgroepverklaring heeft. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. De werknemer vraagt deze verklaring aan bij UWV.

De werkgever past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.