MKB-ondernemers rekenen op vermogen bij pensionering - Administratiekantoor Kamp BV

MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na hun pensionering niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun gehele vermogen. Bijna tweederde van de MKB-ondernemers denkt hierdoor voldoende financiële armslag te hebben om op hun oude dag met pensioen te kunnen gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Positief

MKB-ondernemers gaan ervan uit naast een pensioen ook te kunnen beschikken over de waardeontwikkeling van de eigen woning en het overig financieel vermogen. De pensioensituatie is niet voor alle MKB-ondernemers positief, met name voor ZZP’ers met een laag inkomen.

Het in eigen beheer apart zetten van middelen voor de oude dag is een bekende en veel gebruikte vorm van sparen voor na het werkzame leven. Bijna tweederde van de ondernemers verwachten dat zij op hun oude dag naast het opgebouwde pensioen kunnen beschikken over overig financieel vermogen. Daarbij denkt tweederde van de MKB-ondernemers ook de beschikking te hebben over de waardeontwikkeling van de eigen woning.

Door de helft van de ondernemers worden de waardeontwikkeling van het bedrijf, het pensioen uit eerdere werkzaamheden en het pensioen of inkomen van de partner meegenomen als andere verwachte inkomensbronnen op de oude dag.

Leeftijd

De leeftijd van 65 jaar zien ondernemers niet meer vanzelfsprekend als de pensioengerechtigde leeftijd. Ongeveer een op de vijf (20%) van de MKB-ondernemers denkt op een leeftijd onder de 65 jaar te kunnen stoppen met werken. Bijna een kwart van de MKB-ondernemers (22%) denkt pas op een leeftijd van 68 jaar of ouder te stoppen met werken. Daarbij blijkt dat van de MKB-ondernemers die denken langer te blijven werken (tot 68 jaar of ouder) een groter deel verwacht dat het pensioen op de pensioendatum onvoldoende is.

Op dit moment denkt bijna tweederde van de MKB-ondernemers dat zij op de gewenste pensioendatum over voldoende pensioen kunnen beschikken.