Minimumloon regels aangescherpt

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris voortaan niet meer volledig contant worden uitbetaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moet minimaal een salarisgedeelte dat gelijk is aan het minimumloon giraal worden overgemaakt. Werkgevers mogen ook ziektekostenpremies en dergelijke niet meer verrekenen met het minimumloon. En er komen strengere regels voor het loonstrookje.

Minimumloon regels aangescherpt

Minister Asscher heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Asscher heeft zijn wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor advies naar de Raad van State gestuurd. Door toegenomen concurrentie en de toename van arbeidskrachten uit andere landen van de Europese Unie proberen sommige werkgevers via schijnconstructies op arbeidskosten te besparen, schrijft de bewindsman.

asscher

Zo komt het voor dat werknemers op papier wel het minimumloon betaald krijgen, maar dat dit voor een deel bestaat uit onduidelijke onkostenvergoedingen en een laag basisloon. En loonstroken blijken niet altijd voor controle beschikbaar te zijn.
Om deze reden wil Asscher ondermeer eerlijk loon beter in de wet verankeren. Asscher wil ook de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) meer bevoegdheden geven om de regels te handhaven.

Behalve de maatregel dat salaris niet meer volledig contant mag worden uitbetaald, komen er in de WAS ook strengere regels rond de loonstrook. Het loonstrookje moet in elk geval altijd aan de inspectie kunnen worden getoond.

Aansprakelijkheid
Asscher wil ook af van de problemen die de inspectie soms ondervindt doordat werkgevers niet aanspreekbaar of onvindbaar zijn. Asscher wil via uitbreiding van ketenaansprakelijkheid andere partijen in de keten kunnen aanspreken op betaling van het verschuldigde loon.

Vakcentrale FNV reageert positief. ‘Deze wet kan oplossingen brengen voor heel veel medewerkers in de uitzendsector, in de bouw, en in al die andere sectoren waar schijnconstructies en gesjoemel met onderaannemers aan de orde van de dag zijn.’ De werknemersorganisatie gaat er wel op toezien dat de wet ook echt mogelijk maakt dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Wilt u meer informatie over het minimumloon, of heeft u andere vragen over uw personeel, neem vrijblijvend contact met ons op!