Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013 - Administratiekantoor Kamp BV

Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012. Dat staat in een brief over de kinderopvangtoeslag waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minder aanvragen kinderopvangtoeslag in eerste kwartaal 2013

Foto: ANP Xtra

Het aantal kinderen waarvoor kinderopvangtoeslag werd aangevraagd daalde met 7%. Dit komt mede doordat ouders met een gezamenlijk inkomen boven de €118.189 vanaf 1 januari 2013 geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen voor hun eerste kind.

Het aantal uren waarvoor toeslag werd aangevraagd daalde met 3%. Uit de brief blijkt dat het aantal instellingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang redelijk constant blijft. Wel is het aantal gastouders teruggelopen van ruim 46.000 in oktober 2012 naar 44.000 in april 2013.

De brief gaat ook in op de reden van de daling van het gebruik van kinderopvang in 2012. Dit komt onder meer door de oplopende werkloosheid. De daling van het gebruik van kinderopvang leidt zoals eerder aangekondigd tot een financiële meevaller. Voor 2012 gaat het om €225 miljoen. Tegenover deze meevaller staan diverse tegenvallers op de SZW-begroting, onder andere op het kindgebonden budget. Bij verschillende gelegenheden is het kabinet verzocht om de bezuinigingen in de kinderopvang terug te draaien. Gezien de huidige economische situatie ziet het kabinet hier op dit moment geen ruimte toe.

In de brief staat dat er geen bezuinigingen in de toeslagentabel voor 2014 staan gepland. Dat betekent dat ouders bij een onveranderd inkomen, volgend jaar hetzelfde percentage kinderopvangtoeslag ontvangen als in 2013. Er zijn nog geen afspraken met de kinderopvangsector over een betere aansluiting tussen het gebruik van de kinderopvang en het contract dat ouders hierover afsluiten.
Het gebruik van de kinderopvang ligt nu vaak lager dan in een contract is vastgelegd. Dat komt omdat kinderopvangorganisaties in de contracten vaak geen rekening houden met vakanties. De gesprekken hierover met de sector worden voortgezet. Mocht het niet lukken om afspraken te maken met de branche, dan worden beter passende contracten via de wet afgedwongen.

In de brief staan nog geen cijfers over de gevolgen van de afname van het gebruik van kinderopvang op de arbeidsparticipatie. Die cijfers worden nog voor de zomer verwacht.