Loonstrook 2013: Lage inkomens minder loon - Administratiekantoor Kamp BV

In 2013 gaan medewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro netto minder verdienen. Het netto-bedrag van Nederlanders met een modaal en hoger salaris valt daarentegen volgend jaar iets hoger uit.

Parttimers met minimumloon leveren meeste in
Medewerkers met een bruto-inkomen tot 1.750 euro gaan er in 2013 maximaal 15 euro op achteruit. Deze groep bestaat voor een groot deel uit parttimers met een laag inkomen. De middeninkomens tussen de 2.000 en 5.000 euro gaan er het meeste op vooruit. Zij houden gemiddeld 30 euro per maand extra over. Hogere inkomens boven de 5.500 euro gaan er allemaal 6 euro op vooruit.  Dit concludeert HR-softwareleverancier Raet op basis van de rekenregels die de Tweede Kamer dinsdag 27 november heeft goedgekeurd

Belastingvoordeel

De hogere inkomens hebben dit jaar een voordeel, terwijl zij vorig jaar geld moesten inleveren. Deze verschillen zijn te wijten aan de gefaseerde invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip. In 2012 is een deel ingevoerd, terwijl pas in 2013 de bijbehorende compenserende maatregelen worden doorgevoerd. Het belastingvoordeel voor de medewerker wordt in 2013 ongedaan gemaakt.

Salarisstrook
Door de invoering van deze wet wordt de salarisstrook eenvoudiger. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige loonstrook is dat medewerkers in 2013 niet langer een bijdrage hoeven te betalen aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze kosten komen volledig voor rekening van de werkgever waardoor medewerkers hier niet langer belasting over betalen. 

Koopkracht daalt
Maatregelen, zoals de stijging van het BTW-tarief naar 21% en het verhoogde eigen risico voor de zorg van 220 euro naar 350 euro, zorgen ervoor dat voor veel Nederlanders de koopkracht in 2013 daalt.