Let op met auto voor oproepdiensten - Administratiekantoor Kamp BV

Een werknemer die tijdens een oproepdienst een auto van de zaak ter beschikking krijgt rijdt tijdens die oproepdienst niet alleen zakelijk kilometers. Als er geen sprake is van een oproep, kan bijvoorbeeld een verjaardagsbezoek worden aangemerkt als privérit.

Hof Amsterdam oordeelde over een storingsmonteur die tijdens 24-uursstoringsdiensten een bestelauto ter beschikking kreeg van zijn werkgever. Dit was een ‘rijdende gereedschapskist’ die hij nodig had voor zijn werkzaamheden. Tijdens de diensten kon hij elk moment worden opgeroepen. Dus als hij bijvoorbeeld naar een verjaardagsfeest ging, reed zijn vrouw in hun privéauto er achter aan zodat zij op eigen houtje zou kunnen teruggaan. Volgens de monteur was er dan sprake van zakelijke kilometers, maar de inspecteur dacht daar anders over en meende dat bijtelling moest plaatsvinden.
Verjaardagsbezoek Hof Amsterdam oordeelde dat als de man buiten werktijd gebruikmaakte van de auto zonder dat er sprake was van een oproep (bijvoorbeeld bij een verjaardagsbezoek), het privékarakter zo overheersend was dat niet kon worden gezegd dat die kilometers zakelijke kilometers waren. Alleen de kilometers vanaf het moment waarop de man tijdens zo’n privé rit werd opgeroepen kwalificeerden als zakelijke kilometers. De kilometers die de man had gereden tijdens ritten buiten werktijd waarbij een oproep uitbleef moesten worden aangemerkt als privékilometers.