'Kortingen pensioenfondsen onvermijdelijk' - Administratiekantoor Kamp BV

Van afstel of uitstel van de kortingen die pensioenfondsen binnenkort doorvoeren, kan geen sprake zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maakte dat woensdag duidelijk in de Tweede Kamer. Volgens Klijnsma leidt het ,,krampachtig afwijzen van verandering” ertoe dat het pensioenstelsel op termijn niet meer houdbaar is.

'Kortingen pensioenfondsen onvermijdelijk'

Tientallen pensioenfondsen moeten in april hun pensioenuitkeringen korten. Hun vermogenspositie is onvoldoende om in de toekomst hun verplichtingen te kunnen nakomen. De te lage dekkingsgraad wordt vooral veroorzaakt doordat de fondsen sinds enkele jaren de marktrente moeten hanteren bij het berekenen van hun financiële vooruitzichten. SP, PVV en 50PLUS willen dat de fondsen weer mogen rekenen met een vaste rente van 4 procent, zoals dat in het verleden gebeurde. Volgens de fracties kan dat best, omdat veel pensioenfondsen op dit moment hoge rendementen halen.

Klijnsma onderstreepte dat de rendementen dan wel gestegen mogen zijn, de verplichtingen voor de pensioenfondsen nemen nog sneller toe. Zo is de levensverwachting in korte tijd veel hoger geworden.

Klijnsma kreeg steun van VVD, PvdA, CDA en D66. Ook zij vinden dat de rekening van de pensioenfondsen niet naar de toekomst mag worden verschoven. Steven van Weyenberg van D66 waarschuwde dat ,,het pensioenprobleem niet via kunstmatige renteaanpassingen weggedefinieerd mag worden”.

De staatssecretaris beloofde zo veel mogelijk haast te maken met nieuwe regelswaaraan pensioenfondsen moeten voldoen om ze toekomstbestendiger te maken. Die regels hadden eigenlijk volgend jaar al moeten ingaan, maar Klijnsma zag zich genoodzaakt de operatie een jaar uit te stellen. Uiterlijk in december ligt het nieuwe wetsvoorstel in de Kamer, beloofde ze.

Klijnsma heeft enkele pensioenfondsen gevraagd nog eens onderzoek te doen naar grote bedragen die ze in het verleden hebben teruggestort naar de werkgevers. Dat gebeurde in een periode toen de fondsen nog goed bij kas zaten. Volgens de staatssecretaris is het moeilijk alle informatie nog boven tafel te krijgen, omdat de betrokken fondsen inmiddels zijn gefuseerd.