Klijnsma belooft actie voor mensen met schuld - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat haar best doen om ervoor te zorgen dat mensen met schulden niet kaalgeplukt worden bij beslaglegging. Ze wil dat er steeds rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet, een wettelijk bepaald bestaansminimum dat bij het leggen van inkomensbeslag vrijgelaten moet worden.

Klijnsma belooft actie voor mensen met schuld

Klijnsma zegde dat woensdag toe aan de Tweede Kamer. Die toonde zich ongerust over berichten dat schuldeisers in de praktijk de beslagvrijevoet niet meer respecteren.

Klijnsma beloofde binnen enkele maanden met meer duidelijkheid te komen. Ook gaat ze nog eens een nieuwe poging doen om een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van de grond te krijgen. Dat moet voorkomen dat mensen financiële verplichtingen aangaan die ze niet aankunnen. Het LIS komt al jaren niet van de grond, doordat de partijen die eraan zouden moeten meedoen, zoals de banken, het niet eens kunnen worden.

Volgens Klijnsma blijft het kabinet op het standpunt dat voedselhulp aan armen geen zaak is voor de EU, maar voor de individuele lidstaten. Mocht er in Brussel toch worden besloten een fonds voor hulp aan de minstbedeelden in stand te houden, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld, dan zal het kabinet nader bekijken hoe het daarmee omgaat. In het overleg met de Kamer bleek dat de VVD niets wil weten van rechtstreekse financiële ondersteuning voor armen vanuit Brussel, terwijl coalitiepartner PvdA daar wel voor openstaat.