Jaarrekening als resultaat van uw onderneming

De jaarrekening is het financiële eindverslag van je bedrijf. Een jaarrekening moet de lezer ervan voldoende inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming. Veel ondernemers vinden het lastig om de jaarrekening te begrijpen.

Onderstaand proberen wij u meer inzicht te geven uit welke onderdelen de jaarrekening bestaat en hoe u deze gegevens kunt inzien.

    Wat houd “jaarrekening” in ?

De jaarrekening is het financieel eindverslag van een onderneming dat elk jaar wordt opgesteld. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat er financieel in de onderneming gaande is betreffende het boekjaar. De jaarrekening wordt opgesteld aan de hand van de administratieve stukken die in het betreffende jaar zijn bijgehouden. In de meeste gevallen wordt de administratie door ons kantoor bijgehouden en volgen de jaarstukken aan het begin van een nieuw jaar vanzelf. In andere gevallen houd de ondernemer zelf zijn/haar administratie bij en wordt er op regelmatige datums in het jaar een controle door ons kantoor uitgevoerd. Aan het einde van het jaar wordt de administratie overgenomen en volgt er een nacontrole, opvolgend word de jaarrekening opgesteld.

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december.
  • De resultaatrekening van het boekjaar.
  • Een toelichting op beide.

De balans bestaat uit een overzicht van alle activa en passiva uit de onderneming, de resultaatrekening bestaat uit een overzicht van alle gemaakte kosten en lasten, en ontvangen omzetten en baten. In de toelichting wordt er uitgelegd wat deze kosten inhouden en wat er uit het behaalde resultaat kan worden bepaald.

    Wat is het doel van een jaarrekening?

Vooropgesteld word de jaarrekening opgesteld om de ondernemer een duidelijk beeld te geven over de financiële situatie van de onderneming. Zo wordt er een commerciële en fiscale winstberekening opgesteld waaruit kan worden afgeleid wat het bruto en netto resultaat is van de onderneming. Ook kan de ondernemer aan de hand van deze cijfers de vergelijking stellen met andere ondernemers in dezelfde branche.

Navolgend word de jaarrekening gebruikt voor het opstellen van diverse belastingaangiften. De vorm van de onderneming bepaald welke aangiften er moeten worden behandelt, een BV heeft bijvoorbeeld andere verplichtingen dan een Eenmanszaak. De aangiften die het meest behandelt worden betreft de herrekening van de omzetbelasting middels een suppletie, de aangifte inkomstenbelasting welke bepaald wat de persoon achter de onderneming moet afdragen aan de belastingdienst en de vennootschapsbelasting welke de af te dragen belasting bepaald voor een BV.

In het geval van een NV, BV of stichting, zullen zogenaamde publicatiestukken moeten worden ingeleverd bij de Kamer van Koophandel. Deze cijfers betreffen ten minste de activa en passiva van de onderneming. Een eenmanszaak heeft deze verplichting niet. De Kamer van Koophandel gebruikt deze cijfers ter publiekelijk inzicht welke verplicht is gesteld door de overheid.

Bij een krediet aanvraag bij Nederlandse banken wordt ook gevraagd naar de jaarrekening van de onderneming. Voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek word er door de bank meestal om 3 boekjaren gevraagd inclusief de aangiften inkomstenbelasting over deze jaren. In het geval van een startende onderneming wordt er vaak gevraagd naar prognoses van nog te komen boekjaren. In overleg met ons kunnen deze prognoses ook worden opgesteld.

    Is een jaarrekening nu wel of niet verplicht?

Voor kleine ondernemers liggen de kosten voor jaarrekeningen vaak te hoog zonder dat er echt rendement uit gehaald wordt. De overheid heeft voor deze ondernemers bepaald dat de jaarrekening dan niet noodzakelijk is. Voor deze ondernemers wordt een zogenaamde winstaangifte gedaan, waarin in het kort het resultaat van de onderneming wordt gesteld en aan de hand van die gegevens wordt bepaald wat de inkomsten zijn over een bepaald jaar.

Voor publicatie verplichte ondernemingen zijn de jaarrekeningen, zoals het al zegt, verplicht gesteld. Zo zal bij een Besloten Vennootschap, hoe klein deze ook is, de jaarrekening wel verplicht zijn.

Banken verplichten ondernemers vaak wel om een jaarrekening op te (laten) stellen om zo een goed en duidelijk inzicht in de onderneming te krijgen. Dit wekt vaak verwarring op bij kleine ondernemers omdat deze verplichtstelling niet wordt bepaald door de overheid. In dit geval werkt ons kantoor ook met een verkorte jaarrekening, hierin worden enkele zaken weg gelaten die niet van toepassing zijn op de financiële instellingen (zoals advies). De kosten voor dergelijke jaarrekeningen liggen dan ook een stuk lager.

Met deze regel kan worden gesteld dat de jaarrekening niet verplicht is, tenzij door andere verplichtingen deze verplichting wel wordt bepaald.

Mocht u verder nog vragen hebben over de jaarrekening, neemt u dan even contact met ons op!