Boekhouding / Administratie

Op grond van het Burgerlijk Wetboek is elke ondernemer verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u de administratie moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van vennootschap-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen.Dezelfde wet bepaald dat u de administratie van uw onderneming 7 jaren moet bewaren. Ook de belastingdienst hanteert een bewaarplicht van 7 jaar voor de basisgegevens van uw administratie.

Mocht het zijn dat uw onderneming onroerende zaken bevat, zoals een loods, garage of dergelijk bedrijfspand, dan bent u volgens de wet verplicht de gegevens van deze zaken voor 10 jaren te bewaren.

Het bijhouden van een boekhouding/administratie van uw onderneming is vaak een tijdrovende en intensieve bezigheid. Grotere administratieve klussen zoals jaarrekening, omzet- en inkomstenbelasting en de salarisadministratie worden dan ook vaak uitbesteed aan boekhouders, accountants of loonadministratiekantoren. Dit is niet voor niets, vaak komt er gespecialiseerde kennis bij kijken om een goede administratie te voeren. Het is daarom van groot belang om, in de beginfase van de door u te starte onderneming, u zich te laten informeren door professionals op dit vakgebied.

Van de ondernemer zelf wordt vaak verwacht de administratie zo nauwkeurig mogelijk in boeken/ordners bij te houden, of eventueel zelfs in administratieve software. Dit kan op verschillende manieren, nagenoeg hoe uw onderneming in elkaar steekt.

Uitgaande van de meest gangbare administratie betreft dit enkele ordners, zijnde als volgt :

  • Contante uitgaven met kasboek/kasregister waarin wordt aangegeven wat voor contante uitgaven en inkomsten uw onderneming betreft
  • Digitale uitgaven met overzichten, zijnde bank afschriften, overzichten van creditcards en eventuele payservices als multisafepay, ideal en paypal
  • Overzichten debiteuren, uw inkomstenbron, met kopieën van originele facturen
  • Overzichten crediteuren, uw uitgaven, met originele facturen
  • Overzichten van privézaken, i.v.m. inkomstenbelasting, zijnde overzichten van uw hypotheek/hypotheken, overzicht W.O.Z. waarde van uw woning(en), voorlopige aanslagen I.B./P.V.V. en Z.V.W., etc..

Mocht u verder nog vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.