Onkostenvergoedingen voor uw personeel

onkostenvergoeding

U kunt in sommige gevallen een onbelaste onkostenvergoeding verstrekken aan werknemers. Hierbij gelden de volgende regels:

Telefoonkosten

Vergoeding voor telefoonkosten is alleen onbelast als meer dan 10 procent van het gebruik zakelijk is. Dit geldt ook voor internet, communicatiemiddelen als een smartphone/ BlackBerry en een tweede telefoonaansluiting.

Computers

Vergoeding van computers is onbelast als het zakelijk gebruik aantoonbaar boven de 90 procent ligt. De werkgever mag maximaal het bedrag van de jaarlijkse afschrijving vergoeden. Als de kostprijs inclusief omzetbelasting minder is dan € 450,- dan mag u het bedrag ineens onbelast vergoeden. Dit geldt ook voor organizers, pocket-pc’s, mini-notebooks en navigatieapparatuur.

Werkkleding

U mag werkkleding en -schoeisel alleen onbelast vergoeden als deze alleen geschikt is om tijdens werk te dragen, zoals een uniform, overall of kleding met een duidelijk bedrijfslogo (ten minste 70 cm2 in totaal).

Studiekosten

Vergoeding voor studiekosten (kosten die de werknemer zelf maakt, zoals lesgeld, kosten van studieboeken en andere leermiddelen, reiskosten voor lesbezoek) is onbelast, zolang de studie bedoeld is voor het functioneren in de huidige of toekomstige betrekking. De reiskosten kunnen onbelast worden vergoed tot een maximum van € 0,19 per kilometer.

Werkruimte

Vergoeding voor werkruimte is alleen onbelast als de werknemer hier minstens 70 procent van zijn inkomen verdient en als de ruimte voorzien is van een eigen in- of opgang en sanitair. Voor de inrichting geldt deze regel niet en geldt een maximale vergoeding van € 1815,- per 5 jaar.

Verhuiskosten

U mag verhuiskosten onbelast vergoeden als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking en plaatsvindt binnen 2 jaar na de aanvaarding hiervan, en wel tot maximaal 12 procent van het jaarloon, met een maximum van € 7750,-.

Autokosten

Als uw werknemer zijn auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt, telt het financiële voordeel van deze werknemer als bijtelling op zijn loon. Wanneer u ondernemer bent met een nv of bv, dan geldt dit ook voor u zelf. Het percentage bijtelling kan per auto verschillen, let hier goed op!