Belastingdienst

De Belastingdienst, ook wel Fiscus genoemd, is de Nederlandse overheidsinstelling die het innen/vorderen van heffingen van burgers en ondernemers behandelt.

Aangezien de Belastingdienst direct onder het Ministerie van Financiën valt bepaald deze dan ook de hoogte van de belastingen, maar ook eventuele toeslagen/subsidies die worden uitgegeven.

De belastingen die worden ge-int zijn de voornaamste inkomstenbron voor de Nederlandse overheid, naast de inkomsten uit export en import.

De 2 grootste belastinginkomsten voor de overheid betreffen de omzetbelasting en loonbelasting, samen zo’n 70% van alle belastinginkomsten voor de overheid. Hiernaast zorgt de vennootschapsbelasting voor een kleine 15% van dit totaal. De inkomstenbelasting, met enkele procenten, telt hiervoor nauwelijks mee.

Belastingen die de belastingdienst voor de overheid int :

  1. Inkomstenbelasting
  2. Loonbelasting
  3. Omzetbelasting
  4. Vennootschapsbelasting
  5. Dividendbelasting
  6. Kansspelbelasting
  7. Vermogenbelasting (afgeschaft in 2001)
  8. Erfbelasting
  9. Rechten van overgang

De meest gangbare belastingen waar een ondernemer mee in aanraking komt zijn de nummers 1 tot en met 4. Voor meer informatie over deze vormen van belastingen hebben wij een overzicht gemaakt van de meest gangbare belastingen.