Algemene tips voor ondernemers

Onderstaand vind u enkele algemene tips die voor u van voordeel kunnen voorzien, zodra u klikt op een headline zal deze in een dropdown zichtbaar worden. Indien u verder vragen heeft over onderstaande, of vragen heeft over andere zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens op onze contactpagina.

    Een auto privé of van de zaak

Menig ondernemer zal wellicht een auto of bestelbus nodig hebben voor zijn werk, bijvoorbeeld om klanten te bezoeken of producten te bezorgen. De ondernemer zal dan de keus maken om de auto privé of op de zaak te kopen. Hierbij kan zelfs de keuze worden gemaakt een al in privé bestaande auto aan de zaak te verkopen. Via een eenvoudige berekening kunt u nagaan wat voordeliger is. De wettelijke basis voor de bijtelling is opgenomen in artikel 3.20 Wet op de Inkomstenbelasting en artikel 13bis Wet Loonbelasting, dit voor de liefhebber. Auto in privé De onderneming mag voor elke zakelijke kilometer belastingvrij € 0,19 vergoeden. Alle kosten moeten privé worden betaald. Er mag meer kosten worden vergoed, hier draagt de ondernemer echter wel belasting over af.

Auto in onderneming Alle kosten en de omzetbelasting hierop zijn zakelijke kosten en deze zijn verrekenbaar. Ook het verlies in waarde kunt u als bedrijfskosten nemen. Als u privé met de auto rijdt (meer dan 499 kilometer per jaar), moet u privé een bijtelling betalen. De standaard bijtelling is 22% en bij elektrische auto’s 4%(vanaf 2020 8%). De grondslag is de cataloguswaarde van de auto. Een goede middenklasser kost de werknemer / ondernemer zo’n € 300 tot € 400 netto per maand. De bijtelling wordt in uw salaris verwerkt en uw werkgever draagt over 1/12e deel van uw bijtelling de volgende lasten af:

 • loonbelasting;
 • premies volksverzekeringen; en
 • inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Verder is de onderneming jaarlijks een BTW afdracht verschuldigd van 2,7% van de cataloguswaarde van de voor privégebruik ter beschikking gestelde auto. Is de auto langer dan 5 jaar in het bezit of heeft u de auto onder een marge regeling gekocht dan is de BTW afdracht over de cataloguswaarde slechts 1,5%.

Om bijtelling te voorkomen, moet u bewijzen dat u niet meer dan 499 kilometer privé heeft gereden. Dit doet u met een rittenregistratie. De Belastingdienst kan extra bewijs vragen zoals garagefacturen of uw agenda.

Bijtellingspercentages (regels vanaf 2017)

 1. 4% bijtelling : CO2-uitstoot van 0%
  1. vanaf 1 januari 2020 is de bijtelling verhoogt naar 8%
 2. 22% bijtelling : CO2-uitstoot van meer dan 0%

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premies die een ZZP’er of ondernemer heeft betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar in zijn aangifte Inkomstenbelasting. Hiermee krijgt u ongeveer 30 tot 50% van uw premies terug via de Belastingdienst. Ook voor werknemers is de betaalde premie aftrekbaar.

Als uw B.V. de premie heeft betaald en dus de verzekering heeft afgesloten, dan mag de B.V. de betaalde premie in mindering brengen op haar winst.

Belastingtip: AOV-premies die worden betaald aan een buitenlandse verzekeraar zijn, volgende het Gerechtshof  Den Bosch d.d. 3 april 2009 en het arrest van de Hoge Raad op 22 oktober 2010, gewoon aftrekbaar. Een verzekering bij een buitenlandse AOV-verzekeraar is vaak veel goedkoper dan in Nederland, gaat u dus eens shoppen over de grens.

Uw Nederlandse tussenpersoon krijgt een redelijke provisie van de verzekeraar, bij buitenlandse verzekeraars is dit niet automatisch zo en vaak gebeurt dit überhaupt niet. De vergoeding die uw tussenpersoon van de verzekeraar krijgt, bedraagt € 100, maximaal € 1.000 per jaar, aldus het onderzoek van de AFM.

De premie voor een buitenlandse AOV-verzekering kan zomaar 20 tot 30% lager zijn.

    Vrijwilligers binnen uw bedrijf

Bij voetbalverenigingen, stichtingen, musea, etc. werken veel vrijwilligers. Deze organisaties mogen op jaarbasis € 1.500 aan de vrijwilliger betalen (€ 150 per maand). De vergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur (bij vrijwilligers jonger dan 23 jaar is dit € 2,50).

Ook binnen reguliere bedrijven (met winstoogmerk) werken soms vrijwilligers. Deze bedrijven mogen geen gebruik maken van de vrijwilligersregeling. De voorwaarden voor de vrijwilligersregeling zijn:

 1. Vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk.
 2. De organisatie mag geen (bedrijf) B.V. of N.V. zijn, tenzij sportvereniging.
 3. De vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep.
 4. De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag.
 5. De vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding).
 6. De vergoeding is niet hoger dan € 1.500 per jaar en niet hoger dan € 150 per maand en niet hoger dan € 4,50 per uur (mits ouder dan 23 jaar; indien jonger, dan € 2,50 per uur). Een hogere vergoeding is mogelijk, maar dan moet u een goede onderbouwing hebben (kilometers, onkosten, werkkamer, etc.). Overleg dit wel met een fiscaal jurist of belastingadviseur.
 7. Regeling is opgenomen in de wet. Zie hiertoe artikel 2 lid 6 Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet inkomstenbelasting.

Belastingtip vrijwilliger en beloning
Sommige bedrijven richten een stichting op ter bevordering van een onderdeel van de belangen binnen hun sector. Als voorbeeld: Ik heb een belastingadvieskantoor en richt een stichting op ter behartiging en bevordering van de belastingwetgeving in Nederland.
Belastingtip vrijwilliger en kosten
De door een vrijwilliger gemaakte kosten mag u wel belastingvrij vergoeden. Denk hierbij aan reiskosten, eten, overnachten, etc. Tevens zou u de vrijwilliger een telefoon of computer in bruikleen kunnen geven.

    Eigen woning huren van B.V.

Hypotheekrente blijft aftrekbaar
Op dit moment komt steeds vaker het “H-woord” in beeld. De hypotheekrente zal langzaam worden afgeschaft, dit lijkt wel helder. In dit kader is het wellicht te overwegen om de eigen woning aan de eigen (stamrecht) B.V. te verkopen en deze vervolgens van de B.V. te huren. De onderhoudskosten, hypotheekrente, waardedalingen kunnen dan ten laste van de winst worden gebracht. De B.V. moet een zakelijke huur rekenen aan de DGA.
Overdracht aan de B.V.
De woning kan worden verkocht aan de B.V. of stamrecht B.V. Eventueel kunt u een nieuwe hypotheek afsluiten, deze kan wellicht nu tegen betere voorwaarden worden afgesloten. De overdracht is belast met overdrachtsbelasting. Als de DGA ook thuis een kantoor of werkplek heeft, is het wellicht mogelijk om dit te voorkomen, dit is zelden het geval.

Voordelen overdracht naar de B.V.

 1. Wellicht nieuwe hypotheek tegen betere voorwaarden.
 2. Onderhoudskosten ten laste van de winst.
 3. Variabele kosten (gemeente, etc.) ten laste van de winst.
 4. Waardedalingen ten laste de winst.
 5. Huur wordt aan eigen B.V. voldaan.
 6. Hypotheekrente onbeperkt aftrekbaar.
 7. Bijleenregeling voorkomen door gedurende enkele jaren te huren (tenminste 3 jaar).
 8. Overdracht tegen zakelijke prijs.

Nadelen verhuur door B.V.

 1. Marktconforme huur in privé niet aftrekbaar en in B.V. wel (beperkt) belast.
 2. Overdrachtsbelasting bij overdracht (en natuurlijk notariskosten).
 3. Waardestijging belast met vennootschapsbelasting.
 4. Mogelijke overwaarde moet u in box 3 aangeven.

    BBZ-lening

Als een ondernemer of B.V. niet in aanmerking komt voor een normale financiering, is het van belang om verder te kijken. Met behulp van familie of de overheid is soms een financiering nog mogelijk. Een lening kan eventueel nog doorgaan indien:

 • er voldoende eigen vermogen is;
 • een persoon zich borg kan stellen;
 • een staatsgarantie mogelijk is;
 • het bedrijf innovatief gaat ondernemen (en lening agentschap.nl mogelijk is).

Wat is een BBZ-lening?
De BBZ-lening wordt weinig gebruikt. Het is een overheidsfinanciering die door uw gemeente kan worden verstrekt. BBZ staat voor Besluit Bijstand Zelfstandigen-regeling. De regeling is gekoppeld aan een aantal voorwaarden, deze zijn:

 • de lening is bestemd voor startende ondernemers (met of zonder uitkering) of voor ondernemers die tijdelijke financiële problemen hebben. Ook oudere ondernemers (55 jaar of ouder) met een slecht draaiend bedrijf kunnen onder de regeling vallen;
 • andere financieringsaanvragen bleken niet mogelijk;
 • het bedrijf moet levensvatbaar zijn;
 • de lening wordt aan de privépersoon verstrekt;
 • er kan maximaal € 185.000 gefinancierd worden (aan beginnende zelfstandige maximaal € 34.000);
 • de rentevergoeding is fors, namelijk 8%;
 • de lening moet in (maximaal) 10 jaar worden terugbetaald, meestal moet dit sneller (bij starters veelal 5 jaar);
 • uw partner mag niet teveel verdienen, maximaal € 1.300 per maand.

Overige aandachtspunten voor een BBZ-lening
De aanvraag moet goed worden onderbouwd. Tevens moet u een tweetal afwijzingen van reguliere banken bij de aanvraag voegen. De doorlooptijd duurt 2 tot 3 maanden, dus vraag tijdig de regeling aan. De aanvraag moet u indienen bij een regionaal contactpunt voor ondernemers of bij de gemeentelijke sociale dienst. De beoordeling wordt meestal uitbesteed aan het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Belastingtip BBZ-lening
Maak u niet te snel blij, meer dan 50% van de aanvragen wordt afgewezen. Het is dus van belang om u goed voor te bereiden en tevens duidelijk aan te geven hoe de liquiditeitsproblemen zijn ontstaan en waarom uw bedrijf na de financiering wel levensvatbaar is.
Belastingtip 2 BBZ-uitkering
De startende ondernemer kan gedurende de aanloopperiode in aanmerking komen voor een uitkering van de gemeente (soort bijstand). Deze BBZ-uitkering wordt vaak vergeten.

    Kostenbesparingen

Door het goed bijhouden van uw boekhouding kunt u zelf goed zien waar uw inkomen en uitgaven vandaan komen. Echter blijft het een lastig verhaal om te gaan bepalen waar u in kosten kunt gaan besparen. Een regel is dat men eerst kijkt naar de grote uitgaven en of deze noodzakelijk zijn. U kunt bijvoorbeeld bij leveranciers nieuwe kostenbesparende contracten afsluiten als u al voor lange tijd bij de leverancier afneemt. Ook op uw telefoon en internetkosten zijn vaak te besparen, zeker als u nog onder de oudere contracten valt. Oversluiten is in dit geval vaak zeer lucratief. Omdat het voor ondernemers toch vaak lastig blijkt te zijn deze besparingen toe te passen kunt u een derden partij inschakelen om voor u de kosten door te lopen en te bekijken waar de grootste besparingen op gemaakt kunnen worden. Zelfs op kleinere uitgaven kan zeer goed bespaard worden, waardoor op de lange termijn een aanzienlijk voordeel ontstaat. Heeft u interesse in een besparingsscan dan kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Meer informatie? Neem contact met ons op!