Hoogste btw-tarief op 1 oktober naar 21% - Administratiekantoor Kamp BV

Het hoogste btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%, het lagere btw-tarief blijft vooralsnog op 6%. Hiervoor wordt waarschijnlijk een overgangsmaatregel ingesteld. Maar er verandert nog meer op het gebied van de omzetbelasting.

Hoogste btw-tarief naar 21% en overige btw-maatregelen
– Het hoogste btw-tarief stijgt per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Hiervoor is een overgangsmaatregel ingesteld
– Podiumkunsten komen weer onder het lage btw-tarief (per 1 juli 2012);
– Onderzocht wordt of zonnepanelen onder het lage btw-tarief kunnen gaan vallen.

Overgangsmaatregel verhoging btw-tarief naar 21%
In het kort komt het er op neer dat het moment waarop u een dienst of goederen levert, bepaalt of u 19% of 21% btw berekent, en niet het moment waarop u de factuur uitreikt. Mogelijk volgen nog verdere goedkeuringen, zoals het vóór 1 oktober factureren met 21% btw voor goederen of diensten die u na die datum levert.

In het wetsvoorstel met uitgewerkte fiscale maatregelen voor het begrotingsakkoord 2013 staat het volgende over de overgangsmaatregel:

1. U berekent 19% btw als u een goed of dienst levert vóór 1 oktober, óók als u op of na die datum de factuur uitreikt en/of de betaling binnen heeft;

2. U berekent 21% btw als u ná 1 oktober een goed of dienst levert. Als u vóór die datum de factuur uitreikt of de betaling ontvangt, draagt u daarover 19% btw af. Op 1 oktober bent u dan echter nog het verschil tussen de 21% en 19% verschuldigd. Dat bedrag verwerkt u in de btw-aangifte van oktober of het vierde kwartaal.

3. Levert u ná 30 september een onroerend goed op basis van een vóór 1 oktober gesloten overeenkomst tegen een vergoeding in termijnen, dan blijft het btw-tarief over de vóór 1 oktober vervallen termijnen 19%.

4. Levert u na 30 september een onroerende zaak inclusief stoffen, waaronder grond, op basis van een vóór 1 oktober gesloten overeenkomst, dan blijft het btw-tarief 19% voor het deel van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de vóór 1 oktober vervallen termijnen en de kosten van de vóór die datum ter beschikking gestelde stoffen.

Hogere btw, lagere inkomstenbelasting
De btw-verhoging moet zorgen voor extra belastinginkomsten van € 4 miljard in 2013. Daarbij wordt aangetekend dat vanaf dat jaar de hogere btw ‘in toenemende mate’ gecompenseerd zal worden door een lagere inkomstenbelasting, vooral voor werkenden met een lager inkomen. Dat zou op middellange termijn weer de arbeidsmarkt beter moeten laten functioneren.

In hoeverre de inkomstenbelasting wordt verlaagd, wordt echter niet aangegeven. Wel wordt verwezen naar de in februari dit jaar ingestelde Commissie Van Dijkhuizen. Die onderzoekt onder meer ‘een wezenlijke verlaging van de inkomstenbelastingtarieven’ en ‘een verschuiving van loon/inkomstenbelasting naar de indirecte belastingen’.

Overgangsregeling btw-verhoging
Er is een overgangsregeling ingesteld omdat bedrijven zich op de wijziging moeten voorbereiden. Niet alleen veranderen de prijzen, maar de hogere btw bezorgt ook bedrijven die de btw niet volledig kunnen aftrekken ook hogere kosten. Verder moeten de nieuwe tarieven worden verwerkt in de boekhoudsystemen.