Economische groei 0,1% in het 3e kwartaal

Volgens het CBS groeit de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2013 met 0,1% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit is na het tweede kwartaal van 2012, het eerste kwartaal waarin groei geconstateerd wordt. Ten opzichte van een jaar geleden, is de economie met 0,6% gekrompen.

Investeringen

De investeringen in vaste activa is 3,0% lager ten opzichte van een jaar geleden. De krimp valt echter mee als gekeken wordt naar de vorige kwartalen van 2013.

Uitvoer

De uitvoer van goederen en diensten is met 2,1% gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoer van Nederlandse producten is met 1,3% gegroeid en de wederuitvoer met 2,6%. De invoer is echter gelijk gebleven.

Consumptie

De consumptie krimpt steeds meer. In het derde kwartaal van 2013 is 2,3% minder geconsumeerd ten opzichte van 2012. Hiermee krimpt de consumptie nu tweeënhalf jaar aan één stuk door. Er wordt met name minder uitgegeven aan auto’s, kleding en meubelen. Ook aan voedingsmiddelen wordt minder uitgegeven.

Bouw

De bouw is in het derde kwartaal van 2013 met 2,6% gekrompen. In het tweede kwartaal was dit nog 5,6%. Er is dus sprake van een kleinere krimp ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook in de horeca, vervoer en handel is er sprake van een kleinere krimp, namelijk van 2,8% naar 0,7%.

Minder banen

Er zijn 160 duizend minder banen ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Dit betekent een daling van 2,0%, maar ook het grootste banenverlies sinds 1995. Vooral in de bouwnijverheid is het verlies het grootst. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013, zijn er 46 duizend minder banen.