EU-landen lopen 193 miljard mis aan btw - Administratiekantoor Kamp BV

De landen van de Europese Unie hebben in 2011 naar schatting 193 miljard  euro aan inkomsten misgelopen aan onder meer niet geïnde btw of door  ontduiking ervan. Dat blijkt uit een studie onder 26 EU-landen die de  Europese Commissie donderdag presenteerde.

 

Europese landen

Nederland blijkt procentueel een van de landen te zijn die het minste  misloopt. Al ging het in 2011 alsnog om een bedrag van circa 4 miljard  euro. Een jaar eerder ging het om een bedrag van 1,5 miljard euro.

Frankrijk, Duitsland en Italië hadden het grootste gat tussen  verwachte en daadwerkelijk ontvangen btw-inkomsten, gemeten naar harde  euro’s. De Fransen liepen in 2011 ruim 32 miljard euro mis, Duitsland  bijna 27 miljard en Italië 36 miljard euro. Griekenland, Roemenië en  Litouwen zijn relatief de zwaarste gevallen, gemeten ten opzichte van  hun bruto binnenlands product.

Btw-gat

Het verschil tussen de verwachte en daadwerkelijk gekregen  btw-inkomsten is als gevolg van de economische crisis sinds 2008  toegenomen, aldus het onderzoek. Met name in landen als Spanje,  Griekenland, Letland, Ierland, Portugal en Slowakije. Tot 2008  verkleinde het btw-gat juist.

Het btw-gat is niet alleen te wijten aan fraude, aldus Brussel.  Niettemin moet de strijd tegen btw-fraude worden opgevoerd. Daarnaast  waarschuwt Brussel dat sommige landen te ingewikkelde systemen hebben,  die het mislopen van belasting in de hand werken.