Belastingplan 2020 - de belangrijkste onderdelen - Administratiekantoor Kamp BV

Belastingplan 2020 – de belangrijkste wijzigingen

Het koffertje heeft een aantal zaken definitief voorgesteld voor het komende belastingjaar 2020. Veel zaken zijn ondertussen al maanden bekend, maar bij deze een aantal van de meest belangrijke wijzigingen die vanaf januari 2020 merkbaar zijn in de portemonnee .

Het versneld invoeren van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting

Het kabinet wil het nieuwe stelsel al invoeren per 1 januari 2020. Voor 2020 geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,50%. In 2021 word het basistarief dan wel nog verlaagd naar 37,10%.

De belasting op elektrische auto’s

De voordelen op elektrische voertuigen zal langzaam afgebouwd gaan worden. De huidige korting op de motorrijtuigenbelasting is dan wel nog tot 2024 de volledige 100% echter in 2025 daalt deze naar 75% en vervolgens in 2026 zal deze naar 0% dalen. Dit betekend dat iedereen met een elektrisch voertuig na 2026 gewoon weer motorrijtuigenbelasting mag betalen. Denk hierbij dan wel direct aan het hogere gewicht van deze voertuigen.

Ook een wijziging word aangebracht op de aanschafbelasting, deze is nu nog 0 euro, maar zal vanaf 2025 360 euro bedragen.

De grootste wijziging zal worden toegepast in de bijtelling. De overheid gaat deze stapsgewijs verhogen in de komende jaren.

In 2020 zal de bijtelling voor elektrische auto’s worden verdubbeld van 4% naar 8% voor de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde. De waarde boven dit bedrag zal stijgen naar 22%. Nu is dit nog 4% tot 50.000 euro en 22% van de bedragen boven de 50.000 euro. In de jaren na 2020 zal dit stijgen tot hetzelfde niveau als de benzineauto’s, wat vanaf 2026 zal gaan gelden.

Er word dan helaas nog niet gesproken over een eventuele overgangsregeling voor iedereen die nu al een elektrisch voertuig heeft.

Aanpassen van de Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Zoals sommige al weten gaat per 1 januari 2020 de KOR wijzigen. De nieuwe KOR kan worden toegepast op natuurlijke personen als ook rechtspersonen. Het is dus niet meer gebonden aan de ZZP-er, maar ook een BV kan hiervoor in aanmerking komen. Het voorstel gaat uit van een omzetgrens van 20.000 euro. Ondernemers die minder dan 20.000 euro aan totale jaaromzet behalen komen in aanmerking voor deze nieuwe regeling en hoeven dan, nadat dit is aangevraagd bij de belastingdienst, geen aangifte omzetbelasting meer te doen. Mocht de KOR ondernemer meer dan 20.000 euro aan jaaromzet gaan behalen, dan zal de omzetbelasting verplichting wel weer gaan gelden.