Belastingplan 2012 - Administratiekantoor Kamp BV

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding.

In het Belastingplan wordt onder andere voorgesteld om 7 van de 22 rijksbelastingen af te schaffen. Dit betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel en een administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Het gaat om de de volgende belastingen:

  • verpakkingenbelasting
  • afvalstoffenbelasting
  • grondwaterbelasting
  • verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak
  • verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken
  • belasting op leidingwater
  • Eurovignet

Zelfstandigenaftrek

Een andere vereenvoudigingmaatregel is het omzetten van de zelfstandigenaftrek, die nu bestaat uit 8 schijven, in een vaste basisaftrek. Ook komt er een extra Research & Developmentaftrek voor de kosten en investeringen die innoverende bedrijven maken bij onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten.

Autobelastingen

Op het gebied van de autobelastingen wordt voorgesteld de CO²-schijfgrenzen voor de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de bijtelling auto van de zaak jaarlijks aan te scherpen. Hierdoor worden de belastinginkomsten meer solide. Ook wordt de prikkel groter voor autofabrikanten om in de toekomst steeds zuiniger auto’s op de Nederlandse markt aan te bieden.

Fraude

Om fraude effectief te kunnen bestrijden wordt onder andere voorgesteld om belastingteruggaven en toeslagen voortaan op 1 bankrekeningnummer van de belastingplichtige over te maken. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat fraudeurs zich de identiteit van een ander aanmeten, en daarmee de schatkist benadelen.

Meer informatie

Een overzicht van alle voorstellen in het Belastingplan 2012 vindt u opwww.rijksoverheid.nl/belastingplan2012. Het Belastingplan 2012 is een wetsvoorstel dat nog goedgekeurd moet worden door de Eerste en Tweede Kamer.