Belastingdienst: valse e-mails in omloop - Administratiekantoor Kamp BV

Burgers en bedrijven krijgen verschillende valse e-mails binnen waarin gesuggereerd wordt dat de Belastingdienst of het ministerie van Financiën de afzender is.

DigiD privé

De Belastingdienst benadrukt dat er nooit per e-mail of telefoon om deze gegevens zal worden gevraagd en adviseert om Digid en wachtwoord privé te houden.

Valse internetsite

In de e-mails staat dat u belasting moet betalen. Vervolgens wordt u gevraagd om op een link te klikken. Deze link komt niet uit op de echte Belastingdienst-internetsite, maar op een valse internetsite. “Ontvangt u zo’n e-mail, klik dan niet op de link en gooi de e-mail weg,” waarschuwt de Belastingdienst.

Voorbeeld mail:

Geachte heer/mevrouw,

Met spijt delen wij u mede, dat er een fout is opgetreden in de berekening van uw belasting over de voorafgaande belastingperiode.

Uw schuld bedraagt € 1.000,00. U kunt de uitleg bij de berekening raadplegen in het bijgelegde document, of klik hier.

Om een boete te vermijden, wordt u vriendelijk verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën