Banken geven slechts helft van de rentedaling door - Administratiekantoor Kamp BV

Huizenkopers die een hypotheek willen afsluiten, hebben nog  onvoldoende  profijt van de lage rentestanden op de kapitaalmarkt. Banken  geven nog  altijd maar slechts de helft van de rentedaling door aan de  consument,  constateert de Vereniging Eigen Huis (VEH) vrijdag.

Meer marge

Hoewel de financieringskosten voor banken gedaald zijn, rekenen  banken alsmaar meer marge bij het vaststellen van hun hypotheekrente.  Van mei 2012 tot en met mei dit jaar is de gemiddelde hypotheekrente die  klanten moeten betalen met 0,56 procentpunt gedaald (van 4,33 procent  naar 3,77 procent). Tegelijkertijd is de extra winstmarge van de banken  gestegen met 0,58 procentpunt (0,38 procent naar 0,96 procent), zo  blijkt uit de Rentebarometer van VEH.

Verbeteren solvabiliteit

De belangenvereniging roept de overheid op om in te grijpen en een  maximum te stellen aan de winstmarges op hypotheken. “Banken zeggen dat  ze hiermee hun solvabiliteit verbeteren, maar dit verhogen van de  speklaag komt dan wel op een heel ongunstig moment. Hypotheken zijn  hierdoor veel duurder dan nodig. Dit is slecht voor de woningmarkt”,  aldus een woordvoerster.

Meerkosten betalingsproblemen

ING ontkent in een reactie meer overwinst te rekenen op de  hypotheekrente. De bank zegt de hypotheekrente voortdurend aan te passen  aan de rente die zij op de kapitaalmarkt moet betalen en de kosten die  zij moet maken. Nu er veel klanten in betalingsproblemen komen en de  woningen bij verkoop minder opbrengen dan voorheen, zijn banken  gedwongen meer voorzieningen te treffen. Na aftrek van deze kosten  resteert de winstmarge en die is vrij stabiel, aldus ING.