Automobilist gaat 1 miljard extra betalen - Administratiekantoor Kamp BV

Automobilisten gaan volgend jaar fors meer belasting betalen. De ANWB  berekende op basis van de kabinetsplannen voor volgend jaar dat de  nieuwe maatregelen bij elkaar zo’n 1 miljard euro extra uit  autobelastingen gaan opleveren. Dat meldde de bond maandag.

Nieuwe maatregelen

In totaal gaat het om zeven nieuwe maatregelen. De ANWB laat weten  verrast te zijn door de omvang van de extra lastenverzwaring voor de  automobilist. De ANWB gaat onderzoeken wat de totale belastinginkomsten  uit wegverkeer zijn en waaraan het kabinet dit uitgeeft.

In 2014 worden enkele nieuwe maatregelen uit het regeerakkoord van  kracht. Zo levert de verhoging van accijnzen op diesel en lpg in totaal  280 miljoen euro op. Ook worden de boetes op het te laat betalen van de  motorrijtuigenbelasting (mrb) verhoogd en wordt de oldtimerregeling  aangescherpt. Dat moet in totaal 187 miljoen opleveren.

Mrb-vrijstelling

Het stopzetten van de mrb-vrijstelling voor zuinige auto’s levert het  Rijk volgend jaar 250 miljoen euro op. De provincies zorgen met het  verhogen van de opcenten voor een lastenverzwaring van nog eens 155  miljoen euro. Door de accijns automatisch aan de inflatie aan te passen,  komt daar nog eens 156 miljoen bij.

,,De meeste automobilisten raakt dit nauwelijks”, aldus Ivo Stumpe,  campagneleider verkeer van Milieudefensie. Zo raken de oldtimerregeling,  de verhoging op accijnzen op diesel en lpg of boete op het te laat  betalen van de mrb niet iedereen. ,,Wie bijvoorbeeld minder accijns wil  betalen, moet zuiniger rijden. Automobilisten die willen besparen hebben  dat zelf in de hand.”