Akkoord: 1 procent koopkrachtdaling, nieuw systeem toeslagen - Administratiekantoor Kamp BV

De regeringscoalitie van VVD en PvdA heeft een akkoord bereikt over een extra bezuinigingspakket van 6 miljard euro. De gemiddelde koopkrachtdaling zal rond 1% liggen, de toeslagen worden versimpeld en de minima worden enigszins ontzien.

Het pakket maatregelen wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, meldde minister Dijsselbloem dinsdag. De gemiddelde koopkracht daalt volgens bronnen rond de coalitie met 1 procent. Er komen specifieke maatregelen, onder meer fiscale, om de laagste inkomens te ontzien. Minima krijgen volgend jaar eenmalig een extraatje van ongeveer 100 euro, zo meldde RTL Nieuws dinsdag. Dit is in coalitiekring bevestigd. De hoogste inkomens worden het zwaarst troffen.

Toeslagen versimpelen
Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken, meldt de NOS. Het zou de bedoeling zijn dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen. Hoe hoger het inkomen, hoe minder de toeslag. Onder de regeling vallen waarschijnlijk de huurtoeslag, zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget. Mogelijk gaat ook het vermogen voor een deel meetellen bij de bepaling van de hoogte van de toeslag.

Lonen overheidssector
Duidelijk was al dat het kabinet de lonen in de overheidssector, afgezien van die in de zorg, bevriest. De belastingschijven worden niet aangepast voor de inflatie. Verder is er geld gevonden door verkwisting en fraude in de zorg te bestrijden en komt er nog een extra korting op de budgetten van departementen. Het kabinet is van plan om het eenmalig fiscaal aantrekkelijk te maken geld uit stamrecht-bv’s te halen.

Belastingvrij schenken
Het is de bedoeling dat Nederlanders ook een flink bedrag belastingvrij mogen schenken, mits het geld wordt gestoken in de eigen woning van de ontvanger. Dat kan in het verlagen van de hypotheekschuld, maar ook in investeringen of renovatie van het huis. Volgens De Telegraaf gaat het om een maximaal bedrag van 100.000 euro.

Naast de 6 miljard aan bezuinigingen wil het kabinet de economie ook stimuleren. Zo wordt de afspraak uit het regeerakkoord uitgewerkt om 3 miljard te investeren in duurzame energie. Er komen subsidies voor windenergie, isolatie van woningen en decentrale energieopwekking, aldus een bron tegen het ANP.

Pensioenfondsen
Het stimuleringspakket moet ervoor zorgen dat woningcorporaties weer gaan bouwen en renoveren en de kredietverlening weer op gang komt. Het kabinet wil de pensioenfondsen verder verleiden om meer van hun miljarden in Nederland te investeren. Op dit moment ligt dat percentage aan investeringen in Nederland maar op 14.