Afhandeling bezwaren crisisheffing - Administratiekantoor Kamp BV

Er zijn bij de Belastingdienst  veel bezwaren binnen gekomen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). De Belastingdienst heeft inmiddels overleg gevoerd met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners over de afhandeling van deze bezwaren.

De Belastingdienst berichtte eind april dat zij in overleg was met koepelorganisaties over het afhandelen van de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013. Intussen is besloten om voor een bepaalde categorie bezwaren eerst een beperkt aantal proefprocedures te voeren tot bij de hoogste rechterlijke instantie. Voor werkgevers die bezwaar hebben gemaakt gelden twee mogelijkheden:
  • Is er toestemming van de betreffende werkgever, dan houdt de Belastingdienst het bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld. Daarna handelt de Belastingdienst het bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.
  • Is er geen toestemming voor aanhouden van de betreffende werkgever, dan wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar handelt de dienst het bezwaar direct af.

De Belastingdienst verzendt tussen nu en half augustus een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst naar de betrokken werkgevers. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren zij proefprocedures gaan voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van het bezwaar, zijn ook te vinden in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst.
Bron en meer informatie: De Belastingdienst