90 procent van de huishoudens maakt gebruik van sociale regelingen - Administratiekantoor Kamp BV

Ruim negentig procent van de huishoudens in Nederland maakt gebruik van een of meer sociale regelingen, zoals de zorgtoeslag of een bijstandsuitkering.  Dat blijkt uit berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Zestien inkomensregelingen

Slechts 674.335 van de 7.732.400 huishoudens maken geen gebruik van een sociale regeling.  Er zijn zelfs twintig huishoudens die elk gebruikmaken van zestien inkomensregelingen, zoals het kindgebonden budget, de bijzondere bijstand, de huurtoeslag en schuldsanering.

De grootste groep zijn de huishoudens die aanspraak maken op twee regelingen en/of voorzieningen: ruim 1,7 miljoen huishoudens. De meest voorkomende sociale regeling is de zorgtoeslag waar 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens gebruik van maken.

Stapeleffect

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zo achterhalen wat het effect van voorgenomen kabinetsmaatregelen is, om zo te voorkomen dat bezuinigingen zich per gezin opstapelen.