zelfstandige Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Ook wettelijk minimumloon voor opdrachtnemers

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) werken, vallen voortaan onder het wettelijk minimumloon (Wml). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Wetsvoorstel Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag aan de Tweede […]

Meer lezen
MKB-ondernemers rekenen op vermogen bij pensionering

MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na hun pensionering niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun gehele vermogen. Bijna tweederde van de MKB-ondernemers denkt hierdoor voldoende financiële armslag te hebben om op hun oude dag met pensioen te kunnen gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Positief MKB-ondernemers […]

Meer lezen
Actieplan bestrijden van schijnconstructies

Het aantal werkenden dat statistisch als zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt gekwalificeerd is afgelopen decennium sterk toegenomen. Inspectiediensten zien daarnaast steeds meer signalen dat sommige werkgevers schijnconstructies hanteren met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen. ‘Zelfstandige ondernemers’ Het verschil tussen zzp’ers en werknemers is moeilijk te duiden, mede omdat het ondernemerschap alleen gericht […]

Meer lezen
Een derde Nederlanders wil eigen baas zijn

Bijna een derde van de Nederlanders zou het liefst eigen baas willen zijn. De meeste andere Nederlanders geven er de voorkeur aan voor een baas te werken. Gemiddelde 37% Dat blijkt uit een onderzoek, waarvan de Europese Commissie woensdag de resultaten bekend maakte. Nederland wijkt niet veel af van het Europese gemiddelde: 37 procent wil […]

Meer lezen
ZZP’er overschat zijn fiscale kennis

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) die ervoor kiezen zelf hun administratie te doen, lopen een grote kans om bepaalde belastingvoordelen mis te lopen. Dit blijkt uit onderzoek van professionalsplatform Offerti onder zevenhonderd ZZP’ers en tweehonderd boekhouders. Overschat Tweederde denkt voldoende fiscale kennis in huis te hebben. 73 procent van de de zzp’ers zegt het verschil tussen een […]

Meer lezen
Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel wijziging Ziektewet

Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer.   Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke ww-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte; die wel een werkgever hebben maar […]

Meer lezen