zakelijk Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Procedure massaal bezwaar voor bezwaarschriften erf- en schenkbelasting

De Belastingdienst gaat de procedure voor massaal bezwaar volgen voor de erf- en schenkbelasting. Dat heeft staatssecretaris Frans Weekers donderdag aan de Tweede Kamer gemeld. Stroom bezwaarschriften Weekers zet dit middel in omdat er een stroom bezwaarschriften binnen is gekomen naar aanleiding van een rechtbankuitspraak over de erfbelasting. De staatssecretaris wil zo snel mogelijk duidelijkheid […]

Lees meer
Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

De Belastingdienst krijgt vragen uit de praktijk over het terugkomen op een willekeurige afschrijving om het voorkomen van verdampen van verliezen. Goedkeuring Staatssecretaris Weekers heeft goedgekeurd in het Besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/8M, Staatscourant 2012 nr. 3804.  De goedkeuring geldt voor investeringen van vóór 1 januari 2007. Er gelden nog andere voorwaarden. […]

Lees meer
‘Webmodule voor VAR-verklaring slecht plan’

Stichting ZZP Nederland vreest dat het vervangen van de VAR-verklaring voor zzp’ers door een webmodule alleen maar meer problemen geeft. Module Volgens het VAR-vervangingsplan van Weekers vult de opdrachtgever een webmodule in, waaruit moet blijken of degene die de opdracht uitvoert wel zelfstandig is. Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland, zei bij BNR dat de hele VAR weg moet, […]

Lees meer
Voorlopige aanslag verdwijnt en navorderingstermijn naar 12 jaar

Staatssecretaris Weekers wil aangiften waarbij de Belastindienst overtuigd is van de juistheid binnen 3 maanden afronden met een aanslag en het navorderingstermijn verlengen van 5 naar 12 jaar. Dat blijkt uit de Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst, die donderdag is opengesteld voor commentaar van belanghebbenden. Particulier belastingdomein Weekers wil alle belastingplichtigen een eigen berichtenbox geven […]

Lees meer
Startende ondernemers moeten klein beginnen

Startende ondernemers kunnen maar beter klein beginnen om de kans op succes in de toekomst te vergroten, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Te snel personeel aan te nemen, zorgt voor te weinig flexibiliteit. Dienstensector In het onderzoek stond de vraag of de startgrootte belangrijk is voor de prestaties […]

Lees meer
Aangifte btw privégebruik auto bij afwijkend boekjaar

De Belastingdienst keurt voor het kalenderjaar 2011 goed dat belastingplichtigen, die een afwijkend boekjaar hanteren, de btw over privégebruik auto aangeven in het laatste belastingtijdvak van hun boekjaar. Voorwaarde voor deze goedkeuring is dat de belastingplichtige zich bij bezwaar er niet op beroept dat de btw in een onjuist tijdvak is aangegeven. Deze goedkeuring vloeit […]

Lees meer
Privégebruik auto in de aangifte omzetbelasting

Voor de laatste aangifte omzetbelasting over 2011 moet u het privégebruik auto opgeven. Daarbij hebt u te maken met twee regelingen: die van vóór 1 juli 2011 en die van ná 1 juli 2011. Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe u het privégebruik auto moet opgeven in uw aangifte omzetbelasting (voorwaarde is: u heeft géén km-administratie). […]

Lees meer
Ministerie publiceert wijzigingen belastingtarieven

De belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het Ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2012. Het Eindejaarsbericht telt 9 hoofdstukken: Inkomstenbelasting Loonbelasting Afdrachtverminderingen loonbelasting Schenk- en erfbelasting Belastingen op milieugrondslag Autobelastingen Vennootschapsbelasting btw en accijnzen Overige De inflatiecorrectie voor 2012 leidt tot een bijstelling […]

Lees meer
Belastingplan 2012

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2012 ingediend bij de Tweede Kamer. Het Belastingplan staat in het teken van vereenvoudiging, soliditeit en fraudebestrijding. In het Belastingplan wordt onder andere voorgesteld om 7 van de 22 rijksbelastingen af te schaffen. Dit betekent een vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel en een administratieve lastenverlichting […]

Lees meer