vinden Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Energieakkoord zo goed als rond

Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over de definitieve versie van het energieakkoord. In juli werden de partijen het al op hoofdlijnen eens. Naar verwachting kunnen volgende week de handtekeningen gezet worden onder de plannen, nadat eerst de achterbannen van de betrokken organisaties zijn geraadpleegd.

Meer lezen
Let op met vakantiewerkers

Werkgevers die in de zomer vakantiekrachten in dienst hebben, moeten er op letten dat zij het juiste minimumloon betalen.

Meer lezen
Afhandeling bezwaren crisisheffing

Er zijn bij de Belastingdienst  veel bezwaren binnen gekomen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). De Belastingdienst heeft inmiddels overleg gevoerd met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners over de afhandeling van deze bezwaren.

Meer lezen