veranderingen Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Overzicht toezeggingen Eerste Kamer door Financiën

Minister De Jager stuurt de Eerste Kamer een overzicht van de door het Ministerie van Financiën gedane toezeggingen inclusief prognoses van de termijnen waarop deze zullen worden nagekomen. De volgende toezeggingen en prognoses worden besproken: Beslag op kredietruimte (najaar) Evaluatie doelmatigheidsbepaling (najaar) Monitoring effect doorwerkbonus, in het bijzonder op arbeidsparticipatie van ouderen (doorwerkbonus afschaft) Nadere […]

Meer lezen