uitkering Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

De werkloosheid nam in maart toe en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 25- tot 45-jarigen In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij. De stijging in de afgelopen […]

Meer lezen
‘Maximale duur WW blijft drie jaar’

De WW-duur wordt waarschijnlijk niet verkort, maar blijft op maximaal 3 jaar. De eerste 2 jaar worden door de overheid betaald, over het laatste jaar gaan werknemers een premie betalen. De versoepeling van het ontslagrecht uitgesteld tot de economische crisis voorbij is. Sociaal overleg Vakbonden, werkgevers en kabinet zijn al weken in het sociaal overleg. […]

Meer lezen
Subsidieberekeningen nieuw personeel

Onlangs is de online subsidiecalculator vernieuwd. Daarmee krijgen werkgevers nog meer inzicht in alle mogelijke financiële voordelen die er zijn bij het aannemen van bepaalde groepen nieuwe medewerkers. Op subsidiecalculator.nl worden regelingen en subsidies voor een nieuwe medewerker of recent in dienst getreden werknemer gepresenteerd. Denk aan de mobiliteitsbonus, proefplaatsing of afdrachtvermindering. Naast de hoogte van […]

Meer lezen
Voorschotregeling AOW blijft voorlopig

De voorschotregeling voor AOW’ers zal niet eerder worden afgeschaft dan nadat er duidelijkheid is over de uitwerking van de overbruggingsregeling, om te voorkomen dat er praktische inkomensverlies problemen ontstaan door de verhoging van de pensioenleeftijd per 1 januari 2013. Deelakkoord VVD en PvdA hebben in hun deelakkoord voor volgend jaar afgesproken dat in 2018 de […]

Meer lezen
Hardere aanpak uitkeringsontvangers en bedrijven

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met een hardere aanpak van burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktwetten overtreden. De boetes voor fraude gaan vanaf 1 januari fors omhoog. ‘Werken en een uitkering’ Overtreders van sociale wetten worden met de nieuwe Fraudewet aanmerkelijk strenger gestraft. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid […]

Meer lezen