starters Archives - Administratiekantoor Kamp BV
Besluit hypotheekrenteaftrek voor in 2013 afgesloten starterslening

De starterslening heeft het recht op hypotheekrenteaftrek volgens de fiscale regels zoals die golden op 31 december 2012. Dat heeft staatssecretaris Weekers bekendgemaakt. Voorwaarde Een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kwalificeert als een eigenwoningschuld mits deze in 2013 bij de notaris is gepasseerd (of in 2014, maar dan is ontstaan door een […]

Lees meer
Woningmarktakkoord: huurstijging wordt meevaller

De maatregelen in het woningmarktakkoord zullen voor veel huiseigenaren, huurders en starters op de woningmarkt meevallers zijn. Het kabinet heeft het akkoord vannacht gesloten met D66, SGP en Christenunie. Het redden van de plannen voor de woningmarkt heeft gisteren de hele avond geduurd. De oppositie vroeg om een minder strenge heffing voor woningcorporaties. Daarnaast kwamen […]

Lees meer
Makkelijker hogere hypotheek voor starters

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. Per 1 januari De maatregel gaat in per 1 januari 2013. Dit schrijven de ministers Dijsselbloem van […]

Lees meer
KvK: aantal starters daalt

Het aantal nieuwe bedrijven dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is in de eerste helft van dit jaar gedaald. De daling is voor het eerst sinds jaren van groei. Kentering “In de eerste zes maanden van 2012 zijn ruim 71.000 mensen een eigen bedrijf begonnen. Dat is 2,9% minder dan in dezelfde periode […]

Lees meer